POMOC DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2011-02-25
Zachęcamy ośrodki pozarządowe i ośrodki wsparcia do zgłaszania się do programu dofinansowania pobytów rehabilitacyjnych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W tym roku wojewoda małopolski na pomoc osobom, które na stałe pozostają pod opieką rodzin, przeznaczy 500 tys. zł. Oferty można składać jeszcze tylko do 23 lutego.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski kontynuuje program opieki krótkoterminowej nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają w domach pod opieką rodzin. Jeszcze tylko do 23 lutego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytów. W tym roku Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczy na ten cel 500 tys. zł.

Wojewoda małopolski zachęca organizacje pozarządowe, które zajmują się pomocą społeczną i prowadzą odpowiednie ośrodki wsparcia, do składania ofert. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, podmioty pozarządowe muszą złożyć swoją ofertę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, na Dzienniku Podawczym (pokój nr 24) lub przesłać na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Basztowa 22

31 – 156 Kraków.

Przy wnioskach przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dzięki programowi opieki krótkoterminowej opiekunowie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, czy nawet na odpoczynek. Program opieki krótkoterminowej realizowany będzie od 1 kwietnia do 31 października tego roku.

Z turnusów opiekuńczych będą mogły skorzystać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagające stałej opieki - nie dotyczy to chorych leżących w szpitalach. Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach uczestnikom zapewniona zostanie całodobowa opieka, wyżywienie, pomoc medyczna.

Uruchomiony przez wojewodę małopolskiego program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają pod opieką własnych rodzin, funkcjonuje w Małopolsce od 2008 roku. Wówczas udało się przygotować 100 miejsc w czterech małopolskich placówkach. Wojewoda przeznaczył wtedy na program opieki krótkoterminowej ok. 87 tys. zł. Natomiast w 2009 roku przygotowano 473 miejsca w siedmiu placówkach, a wojewoda przekazał ok. 440 tys. zł. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 318 osób, na dofinansowanie przeznaczono 254 tys. zł.

Program finansowany jest z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj