31 STYCZNIA MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC DO 300 TYS. ZŁ
2011-01-19
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski na 31 stycznia 2011 r. wyznaczył ostateczny termin składania przez małopolskie gminy wniosków o pomoc do 300 tys. zł na odbudowę domów zniszczonych w 2010 roku przez powódź lub osuwiska. Jednocześnie tylko do 31 stycznia można zmienić decyzję w sprawie trybu udzielania pomocy.

- Muszę wyznaczyć ostateczny termin, żeby jak najszybciej zakończyć zbieranie wniosków od samorządów i rozpocząć budowę domów – podkreśla Stanisław Kracik. – Chcę w ten sposób zmobilizować samorządy do podjęcia ostatecznych decyzji, ile domów i w jakim trybie planują zbudować. Poszkodowani powodzianie nie mogą już dłużej czekać na rozpoczęcie odbudowy domów.

Wnioski o pomoc do 300 tys. zł składają gminy. Gminy także deklarują, w jakim trybie ma być przyznawana pomoc:
Tryb I: gmina buduje domy, które są potem przekazywane poszkodowanym w zamian za nieruchomość, na której stał zniszczony dom.
Tryb II: zasiłki otrzymują poszkodowani (poprzez budżet gminy) na zasadach pomocy społecznej
Tryb III: gmina buduje budynki komunalne (najczęściej w sytuacji, gdy są problemy z uregulowaniem stanu prawnego)
W trybach I i III stroną postępowania jest gmina, w trybie II – poszkodowany i gmina.

Do 31 stycznia 2011 roku gminy mogą zmieniać wybrany tryb udzielania pomocy. Wojewoda małopolski zaznacza, że 31 stycznia 2011 roku to także ostateczny termin składania nowych wniosków w ramach programu pomocowego. Po tej dacie możliwe będzie tylko uzupełnianie dokumentacji złożonych już wniosków. Po zebraniu informacji z całego województwa, wojewoda wystąpi o przyznanie środków do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Do tej pory wnioski pomoc do 300 tys. zł złożyło ok. 60 gmin. Część z nich już zmieniła decyzję na temat wybranego trybu odbudowy, bądź zapowiada taką zmianę.
Tylko jedna gmina – Limanowa – zakończyła budowę domów (w Kłodnem).
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj