JEST SZANSA NA WSCHODNIĄ OBWODNICĘ KRAKOWA
2011-01-13
Jest szansa na rozpoczęcie budowy wschodniej obwodnicy Krakowa (odcinka trasy S7) jeszcze w tym roku. Decyzja w sprawie finansowania tej inwestycji zapadnie na przełomie kwietnia i maja. Takie są uzgodnienia po czwartkowym (13 stycznia) spotkaniu wojewody małopolskiego Stanisława Kracika, marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy, prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz krakowskiego radnego Patricka den Bult z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem.

Minister zadeklarował, że postępowanie przetargowe na budowę tej trasy trwa zgodnie z harmonogramem. Środki na budowę obwodnicy mają pochodzić z oszczędności po przetargach na inwestycje finansowane w ramach funduszy europejskich.

Rządowy projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 jest obecnie konsultowany. W przekazanym opinii publicznej dokumencie jedyną inwestycją w regionie jest budowa autostrady A4. Projekt nie przewiduje lub odsuwa w czasie ewentualne rozpoczęcie realizacji wielu bardzo istotnych inwestycji niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania krajowego układu transportowego w Małopolsce, co wzbudziło bardzo duże niezadowolenie samorządów i mieszkańców regionu.

Podczas spotkania w Warszawie wojewoda, marszałek, prezydent, przewodniczący i radny zwrócili się do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka z wnioskiem o jak najszybsze rozpoczęcie budowy drugiego fragmentu wschodniej obwodnicy Krakowa od węzła „Rybitwy” do węzła „Igołomska”.

Zwrócili również uwagę, że droga S7 to istotny element obwodnicy Krakowa, który będzie miał „zasadniczy wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców przez obniżenie uciążliwości komunikacyjnych (hałas i zanieczyszczenie powietrza) wywołanych tranzytowym ruchem kołowym na drodze krajowej w relacji Warszawa-Zakopane”. Przypomnieli, że budowa tej drogi ma też kluczowe znaczenie dla planowanej specjalnej strefy ekonomicznej gmin Wieliczka i Niepołomice, a także dla funkcjonowania planowanego w Nowej Hucie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów.

Wizyta u ministra infrastruktury to kolejna wspólna inicjatywa wojewody, marszałka i prezydenta w sprawie wschodniej obwodnicy miasta. 21 grudnia 2010 roku Stanisław Kracik, Marek Sowa i Jacek Majchrowski zaapelowali do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o jak najszybsze rozpoczęcie ważnej dla Krakowa i regionu inwestycji.Fragment drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa pomiędzy węzłem Bieżanów a ulicą Christo Botewa, fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
autostrada droga  S7autostrada droga  S7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj