OTWARCIE WYSTAWY „NOWA HUTA 1949+”
2011-01-10
W oddziale Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Nowej Hucie od 12 stycznia można oglądać wystawę „Nowa Huta 1949+”. Wystawa będzie czynna do 1 maja.

Otwarcie wystawy odbyło się 12 stycznia o godz. 14 w oddziale „Dzieje Nowej Huty” Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na os. Słonecznym 16. Udział w wernisażu wziął Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Wystawa „Nowa Huta 1949+” to dzieje Nowej Huty podane w pigułce. Opowieść o historii tej części Krakowa rozpoczyna przedstawienie miejsca akcji w roku 1949, zanim decyzją władz państwowych podkrakowskie wsie połączono w robotniczą dzielnicę. Dalej narracja koncentruje się na kombinacie, od którego dzielnica wzięła swoją nazwę, opisuje powstawanie „miasta idealnego”, z jego architekturą i unikatową urbanistyką oraz rolę Kościoła w socjalistycznym mieście. Nie zabrakło także dokumentacji najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Nowej Hucie: obrony krzyża nowohuckiego, postawienia pomnika Lenina w Alei Róż oraz powstania i działalności opozycyjnych organizacji nowohuckich aż do roku 1989, a także obrazów z codziennego życiu nowohucian.
Na wystawie pokazane zostały przede wszystkim fotografie, dokumenty i plany, a także eksponaty ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz prezentacje multimedialne i filmy dokumentalne, które pokazywane były podczas wystaw czasowych w oddziale Dzieje Nowej Huty.

W przyszłości wystawa „Nowa Huta 1949+” będzie się pojawiać w oddziale na os. Słonecznym 16 dwa razy do roku: zimą i latem, pomiędzy wystawami czasowymi.
nowa huta
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj