PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIĄ – KONSULTACJE SPOŁECZNE
2010-12-22
Rozpoczęły się konsultacje społeczne „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, pierwszego kompleksowego programu, który pozwoli zabezpieczyć przed powodzią całą dolinę górnej Wisły. Do 7 stycznia 2011 r. można zgłaszać swoje uwagi do projektu.

„Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” to kompleksowy projekt ochrony przed powodzią terenów znajdujących się na obszarze pięciu województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz części województwa lubelskiego. Realizacja programu pozwoli w ciągu najbliższych 15-20 lat wyeliminować zagrożenie powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

„Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” dotyczy 96,9 % powierzchni województwa małopolskiego, dlatego też wojewoda małopolski szczególnie mocno zaangażował się w jego tworzenie. Na 39 inwestycji zawartych w programie Małopolski dotyczy 14, w tym są też inwestycje zabezpieczające duże aglomeracje miejskie, m.in. Kraków i Tarnów. Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach: Dunajcu, Skawie, Rabie. W ramach programu planowana jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych, budowa stopnia wodnego w Niepołomicach, modernizacja stopni wodnych w Krakowie. Koszt inwestycji szacowany jest na 13 mld zł, z czego na zabezpieczenie Krakowa przeznaczono ponad 1,5 mld zł, Nowego Sącza ponad 700 mln zł, Tarnowa 40 mln zł. Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku.

Projekt „Programu” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” są dostępne do publicznego wglądu do 07.01.2011 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Rolnictwa, ul. Basztowa 22, parter, pokój 42, w godzinach od 13 do 15 od poniedziałku do piątku. Dostępne są także na stronach BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w zakładce Administracja/Programy .

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu pn. „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” można składać w formie pisemnej na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Rolnictwa, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, faxem pod nr 012/ 39 21 481; ustnie do protokołu, lub mailowo na adres wr@malopolska.uw.gov.pl .

Uwagi i wnioski rozpatrywać będzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj