WICEWOJEWODA ZOSTAŁ RADNYM
2010-12-01
Stanisław Sorys, wicewojewoda małopolski złożył rezygnację ze swojego stanowiska z dniem 2 grudnia. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przyjął dymisję i przesłał ją do premiera.

Wicewojewoda małopolski zrezygnował ze stanowiska z powodu objęcia mandatu radnego w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Stanisław Sorys złożył ślubowanie radnego.

Stanisław Sorys na stanowisko wicewojewody małopolskiego został powołany 28 grudnia 2007 roku.
stanisław sorys
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj