JERZY BUZEK W KRAKOWIE
2010-11-29
W sobotę na zaproszenie Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego, przyjechał do Krakowa prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Prof. Buzek wygłosił wykład „Dziedzictwo Solidarności – polska kultura praw człowieka”, którym zainaugurował cykl wykładów otwartych pod wspólnym tytułem „W szkole Włodkowica”. Cykl ten realizowany będzie w ramach Wszechnicy Obywatelskiej Programu „Kultura Pamięci – tożsamość Małopolski”.

- Małopolska to miejsce, gdzie z historią stykamy się na każdym kroku. Ale warto pamiętać, że nie powinno to dla nas oznaczać jedynie roztrząsania polityki historycznej. My z tej naszej historii: tragicznej i wzniosłej powinniśmy czerpać wiedzę, mądrość i siłę – podkreślił Stanisław Kracik.

Jerzy Buzek w czasie wykładu porównał powstanie „Solidarności” do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. – Jedno i drugie było zwycięstwem nad niesprawiedliwością. Jak różne jednak to były zwycięstwa: to drugie 30 lat temu było dokonane bez użycia siły i przemocy. Wręcz manifestacyjnie podkreślaliśmy, że nie użyjemy siły – stwierdził Jerzy Buzek. Dodał, że dzisiaj można mówić o cywilizacji solidarności, dając dowody przywiązania do takich idei jak prawa człowieka, solidarność, demokracja. - Mamy misję europejską do spełnienia. Nie tylko możemy, ale powinniśmy uczestniczyć w dyskusji o kształcie europejskiego oblicza cywilizacyjnego.

Program „Kultura Pamięci – tożsamość Małopolski” został zainicjowany 11 listopada 2010 roku podczas Gali „Pro Publico Bono” przez Stanisława Kracika, wojewodę małopolskiego, Zofię Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz przedstawicieli organizacji społecznych: Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, Stowarzyszenia 10 Czerwca, Kolegium Wigierskiego, Fundacji Kresy 2000, Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenia Przymierze Rodzin oraz Stowarzyszenia Genius Loci.

Program obejmować będzie: Dziedzictwo Dawnej Rzeczypospolitej, Dziedzictwo Polskiej Niepodległości, Dziedzictwo Katyńskie, Dziedzictwo Auschwitz i Holocaustu, Dziedzictwo Kresów, Dziedzictwo Solidarności oraz Dziedzictwo Jana Pawła II.

Formami działania w ramach programu będą: edukacja i wychowanie patriotyczne, rewitalizacja zabytków i miejsc dziedzictwa, promocja turystyki kulturowej oraz twórczej przedsiębiorczości ukierunkowanej na poprawę efektywności gospodarowania i zarządzania miejscami dziedzictwa historycznego w Małopolsce. Środkami do jego realizacji będą różnego rodzaju programy i ścieżki edukacyjne, projekty artystyczne, wydawnicze, działalność naukowo-badawcza oraz doroczne spotkania: Dni Kultury Pamięci.

Spotkanie z inicjatorami programu: „Kultura Pamięci – tożsamość Małopolski” oraz wykład prof. Jerzego Buzka, są przygotowaniem do planowanego na 10 grudnia sympozjum programowego Akademii Oświęcimskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Kracik Buzek1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj