RATUNEK DLA PRZYCHODNI PRZY UL. BATOREGO
2010-11-19
Przychodnie przy ul. Batorego 3 w Krakowie nie są zagrożone. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski porozumiał się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyszłości budynku. Chodzi o obiekt, w którym mieści się szereg zakładów opieki zdrowotnej, a który miałby być zwrócony ZUS-owi.

- Liczyłem na to, że prezydent lub marszałek będą chcieli podjąć rozmowy z ZUS-em i zaproponować dla tej instytucji nieruchomość zastępczą. Tak się nie stało. Wiedząc, jak ważne dla krakowian są przychodnie przy ul. Batorego, zdecydowałem się zaproponować do zamiany nieruchomości Skarbu Państwa, na co ZUS przystał. Nie chcę, by doszło do sytuacji, że przychodnie musiałyby zmieniać siedziby, bo odbiłoby się to na pacjentach - mówi Stanisław Kracik.

Budynek przy ul. Batorego 3 jest własnością Skarbu Państwa - w części znajduje się tam przychodnia należąca do samorządu województwa małopolskiego, w części niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które wynajmują lokale od prezydenta Krakowa. I samorząd wojewódzki, i samorząd miasta starały się o przejęcie budynku na własność. Tymczasem ZUS jest prawnym następcą poprzedniego właściciela budynku przy ul. Batorego, czyli Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie i jako taki starał się o zwrot majątku - zostało to stwierdzone jednoznacznie przez wojewodę małopolskiego już kilka lat temu i potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2007 roku. ZUS udowodnił też, że ta nieruchomość jest mu niezbędna do właściwego działania, ponieważ w Krakowie brakuje zakładowi powierzchni biurowej.
Po bardzo szczegółowej analizie wojewoda stwierdził, że należy zwrócić zakładowi prawie 2/3 nieruchomości przy ul. Batorego 3. Pozostała 1/3 część budynku przekazana zostać miała przez wojewodę w części miastu Kraków, w części samorządowi województwa małopolskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystał jednak na propozycję, by zawrzeć porozumienie, na mocy którego wojewoda małopolski zaproponuje na wymianę nieruchomości położone na terenie Krakowa. Stanisław Kracik oraz Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS podpisali tej sprawie list intencyjny.
Stanisław Kracik zaproponował, by w zamian za część budynku przy ul. Batorego 3 (która według operatu szacunkowego warta jest 9,9 mln zł) ZUS otrzymał nieruchomość o podobnej wartości, którą będzie można szybko sprzedać, a środki przeznaczyć na budowę nowej siedziby ZUS. Wojewoda zaoferował nieruchomość, należącą do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, położoną w Krakowie na Woli Justowskiej przy ul. Zielony Dół o powierzchni 0,82 ha.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj