NOWI OBYWATELE POLSCY
2010-11-15
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego ponad 20 osobom pochodzącym m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, Kambodży, Meksyku i Wietnamu. Uroczystość odbyła się 11 listopada w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.

Większość osób uzyskało obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP. Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat.

Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą. W pięciu przypadkach o nadaniu obywatelstwa zadecydował wojewoda małopolski (może to zrobić np. w stosunku do osób, które zawarły małżeństwo z obywatelem polskim lub tych, które nie miały żadnego obywatelstwa, a mieszkały w Polsce na podstawie decyzji o osiedleniu).

Wśród osób, które odebrały obywatelstwo polskie, była Herlinda Fourcassier De Argasiński z Meksyku, historyk sztuki. Jest ona żoną obywatela polskiego, w 1996 roku wraz z mężem przyjechała na stałe do Polski, jako wolontariusz uczyła języka hiszpańskiego w stowarzyszeniu „U Siemachy”.

Obywatelstwo polskie uzyskała też Oksana Pańkiw-Bembenek z Ukrainy. Pochodzi ona z Użgorodu, jest lekarzem. W czasie studiów odbywała praktyki lekarskie w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Po ukończeniu studiów przyjechała do Polski. Obecnie odbywa specjalizację z kardiologii w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie.

W latach 2005-2008 wojewoda małopolski, na mocy postanowienia Prezydenta RP, wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 219 osobom. W roku ubiegłym wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 101 osobom, natomiast w tym roku 127 osobom.
obywatelstwa niepodległość
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj