INFORMACJE DLA LEKARZY
2010-11-15
Dla lekarzy, którzy planują w Małopolsce rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny został opracowany wykaz wolnych miejsc szkoleniowych oraz informacja o liczbie wniosków złożonych przez lekarzy, którzy chcą rozpocząć szkolenie.

Liczba złożonych wniosków na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2010 roku.

Wolne miejsca szkoleniowe

Szkolenie specjalizacyjne w małopolskich placówkach mogą rozpocząć lekarze, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a także lekarze, którzy ze względu na zmianę np. miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, chcą kontynuować szkolenie w naszym województwie.

Lista wolnych miejsc szkoleniowych jest aktualizowana w miarę napływu nowych danych. Lista zmienia się z powodu m.in.: wcześniejszego zakończenia specjalizacji lub rezygnacji ze szkolenia przez lekarza, remontów i reorganizacji w placówkach i szpitalach, a także zmiany ogólnej liczby miejsc szkoleniowych przez Ministra Zdrowia.

Jeszcze w tym roku szkolenia specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny rozpoczną tylko lekarze, którzy ubiegali się o rozpoczęcie szkolenia w postępowaniu kwalifikacyjnym, przeprowadzonym w terminie 1-31 października 2010 roku (wyniki postępowania zostały już ogłoszone). Osoby zakwalifikowane są kierowane do jednostek, które posiadają wolne miejsca szkoleniowe. Wynik postępowania kwalifikacyjnego decyduje, w pierwszej kolejności, do której placówki szkoleniowej zostanie skierowany lekarz.
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj