OŁTARZ Z KAPLICY WAZÓW W KONSERWACJI
2010-11-03
Trwają prace przy konserwacji ołtarza z Kaplicy Wazów z katedry wawelskiej. Prowadzi je Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a finansowane są one z funduszy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Kaplica zbudowana została w połowie XVII wieku jako miejsce wiecznego spoczynku członków królewskiej rodziny Wazów na miejscu średniowiecznej kaplicy ś.ś. Piotra i Pawła. Ufundował ją król Jan Kazimierz, choć plany jej budowy miał już Zygmunt III Waza.

Ołtarz w Kaplicy Wazów pochodzi z czasów budowy kaplicy. Jest to wczesnobarokowy, drewniany obiekt, utrzymany w czarnej kolorystyce ze złoceniami. Znajduje się w nim obraz „Wniebowzięcie Matki Boskiej”, a po jego bokach, w niszach, stoją figury aniołów.

Ołtarz został zdemontowany i w pracowni konserwatorskiej poszczególne jego elementy są poddawane konserwacji. Stan zachowania ołtarza był zły, bowiem elementy drewniane zostały osłabione przez działanie drewnojadów. Powierzchnia ołtarza została w czasie poprzednich prac renowacyjnych pokryta warstwą farby olejnej, co zatarło formę rzeźbiarską. Figury aniołków miały spore ubytki (jednemu brakowało ręki, nie zachowały się trzymane przez nie dawniej instrumenty). Prace konserwatorskie obejmują także dwie drewniane, złocone figury przedstawiające cnoty: męstwo i roztropność, które w kaplicy stoją w niszach na ścianach północnej i południowej.

Obraz „Wniebowzięcie Matki Boskiej” pochodzi z XVII wieku, przypisywany był hiszpańskiemu malarzowi Juanowi de las Roelas, według nowszych badań należałoby go łączyć z warsztatem nadwornego malarza króla Jana Kazimierza Claude’a Callot. Obraz Przedstawia Matkę Boską, unoszoną przez anioły do nieba. Scenie przypatrują się Apostołowie.

Kaplica Wazów jest kolejną katedralną kaplicą, która jest poddawana kompleksowej renowacji. Pieniądze na ten cel przeznaczył Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. W sumie roboty kosztować będą ponad 2,1 mln zł, z czego w ubiegłym roku wydano ok. 500 tys. zł, a w tym zaplanowano 1 mln zł. Prace przy ołtarzu kosztować będą w sumie 120 tys. zł i potrwają do przyszłego roku.
anioł
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj