PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH – LISTA RANKINGOWA
2010-10-28
Jest już lista rankingowa projektów remontów i budowy dróg lokalnych w Małopolsce. Powołana przez wojewodę komisja oceniła 102 wnioski złożone przez samorządy w ramach trzeciego etapu „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Nie wiadomo jeszcze jednak, kto otrzyma dofinansowanie. Ostateczne listy zatwierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji do 28 listopada.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe:

Lista gmin

Lista powiatów

Dokładną punktację można poznać, zgłaszając się osobiście (nie telefonicznie) od 2 do 5 listopada w godz. 7.30 – 15.30 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 62 (parter).

Do 7 listopada samorządy mogą składać zastrzeżenia do oceny przeprowadzonej przez komisję osobiście w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w pokoju 62. Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji rozpatrzy zastrzeżenia w ciągu kolejnych siedmiu dni (do 14 listopada).

Następnie Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Na jej zaakceptowanie minister będzie miał czas do końca listopada tego roku.

Samorządy powinny podpisać umowy z wykonawcami do 31 marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 30 listopada 2011 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku.

Na realizację programu w 2011 roku Małopolska otrzyma w sumie - podobnie jak w ubiegłym roku - 71,5 mln złotych. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne.

Małopolskie samorządy złożyły 102 wnioski na łączną kwotę ponad 160 mln złotych. 18 powiatów złożyło 30 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 70 mln zł, a gminy złożyły 72 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 90 mln zł. Gminy mogły składać po jednym wniosku, a powiaty - po dwa wnioski. Dwa wnioski mogły również składać miasta na prawach powiatu. Z tej możliwości skorzystały powiaty: bocheński, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wielicki oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów. Pozostałe powiaty: brzeski, gorlicki, myślenicki, tarnowski, wadowicki i miasto Kraków złożyły po jednym wniosku.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o refundację połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok, w wysokości do 3 mln złotych. Samorządy, których projekty obejmowały odbudowę lub modernizację drogi zniszczonej w 2010 roku przez powódź lub osuwiska, otrzymały dodatkowo 10 punktów, wliczanych do sumy punktów uzyskanych na podstawie oceny według obowiązujących kryteriów merytorycznych.

Przypomnijmy: W tym roku, w ramach drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zmodernizowanych zostanie około 218 km dróg w Małopolsce (prawie 92 km dróg gminnych oraz około 126 km dróg powiatowych).
Schetynówki drogi
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj