MAŁOPOLSKA PRZED ZIMĄ
2010-11-03
27 października (środa) odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omawiano przygotowanie Małopolski do nadchodzącej zimy.

Mieszkańcy Małopolski muszą mieć pewność, że robimy wszystko, aby zapewnić im bezpieczeństwo – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski - Dlatego zaprosiłem przedstawicieli małopolskich służb i instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie dróg, linii kolejowych oraz dostawy energii energetycznej.

W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego udział wzięli pracownicy m.in.: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ENION S.A.

W styczniu tego roku w Małopolsce wystąpiły długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Przez kilkanaście dni ok. 40 tys. odbiorców w Małopolsce pozostawało bez prądu. Powodem awarii była szadź oraz lód na przewodach, które pod dodatkowym obciążeniem pękały, a nawet przewracały słupy. Przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie Małopolski podkreślili, że skutki tegorocznych awarii sieci energetycznej zostały już usunięte (m.in. naprawiono blisko 50 km linii średniego napięcia oraz postawiono 700 słupów). Nowe elementy powstały przy użyciu nowocześniejszych technologii, co daje większą gwarancję wyeliminowania potencjalnych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwrócił uwagę, że obowiązkiem gmin jest przygotowanie planów bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię energetyczną. W Małopolsce jedynie około 30 % gmin ma taki plan.

Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zaprezentowali stan przygotowania służb przed zagrożeniem powodzią roztopową i zatorową w naszym województwie.

MZWiUW otrzymał w tym roku 80 mln złotych na naprawę wałów i urządzeń wodnych uszkodzonych podczas tegorocznej powodzi. Dzięki tym środkom mógł przeprowadzić najpilniejsze prace naprawcze i przygotować się nadchodzącej zimy. Dodatkowo zapewnił, że wyrwy w wałach przeciwpowodziowych na Wiśle zostały zabezpieczone specjalnymi opaskami. Natomiast pracownicy RZGW w Krakowie zapewnili, że zbiorniki wodne w Dobczycach i Klimkówce oraz stopnie wodne na małopolskich rzekach są w dobrym stanie technicznym.
Zima_Planty_Śnieg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj