EUROPA ROZMAWIA O ROMACH
2010-10-25
W Krakowie w czwartek (21 października) spotkali się przedstawiciele „Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej”. Dyskutowali m. in. na temat polityki i działań państw europejskich na rzecz Romów.

- Podczas rozmaitych spotkań dotyczących działań na rzecz społeczności romskiej mówi się o tym, że Polska na tle Europy wygląda bardzo dobrze – podkreśla Elżbieta Mirga – Wójtowicz, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych. - Co nie oznacza, że nie może być lepiej. Najważniejsze jest jednak, że w naszym kraju istnieje program wspierający integrację społeczności romskiej. Powstał on zresztą na bazie pilotażowego projektu prowadzonego w Małopolsce.

W pracach „Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej i wykluczenia społecznego” (European Network on Social Exclusion and Roma Community) uczestniczą przedstawiciele administracji publicznej z dwunastu państw Unii Europejskiej. Są to pracownicy instytucji odpowiedzialnych za politykę państw wobec mniejszości romskiej z Polski, Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji, Szkocji, Hiszpanii i Szwecji. Podczas spotkania w Krakowie urzędnicy rozmawiali na temat polityki państw europejskich wobec Romów, a szczególnie sposobów finansowania programów integracyjnych z funduszy unijnych.

Krakowskie spotkanie „Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej i wykluczenia społecznego” potrwa do 22 października.
Romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj