DODATKOWY NABÓR DO „RADOSNEJ SZKOŁY”
2010-10-15
Małopolskie samorządy oraz stowarzyszenia mogą jeszcze starać się o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Do rozdysponowania pozostało prawie 600 tysięcy złotych. 12 gmin, które znalazły się na listach rankingowych, wycofało się z udziału w tegorocznej edycji programu. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski postanowił przekazać niewykorzystane pieniądze tym samorządom oraz stowarzyszeniom, które są zainteresowane udziałem w programie.

Oszczędności umożliwiają zorganizowanie dodatkowego naboru wniosków w ramach programu jeszcze w roku 2010 r. Wnioski dotyczyć mogą zakupu lub zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych albo zwrotu kosztów wyposażenia lub modernizacji placów zabaw.

W ramach rządowego programu organy prowadzące szkoły (gminy, powiaty i stowarzyszenia) mogą liczyć na dofinansowanie zakupu lub zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych oraz modernizacji lub wyposażenia placów zabaw (w przypadku placów zabaw gmina pokrywa połowę kosztów inwestycji). Stanisław Kracik, wojewoda małopolski podpisał już umowy na dofinansowanie 141 placów zabaw oraz 620 kącików zabaw w małopolskich podstawówkach.

12 samorządów wycofało się z programu. Są to w szczególności gminy, które zostały dotknięte w tym roku powodzią, dlatego nie są w stanie wygospodarować samodzielnie środków. Wszystkie samorządy, które zrezygnowały z programu planowały budowę placów zabaw. Z tworzenia kącików nikt nie zrezygnował. Stanisław Kracik postanowił przekazać niewykorzystane pieniądze innym samorządom oraz stowarzyszeniom, które chcą otrzymać wsparcie finansowe.

Gminy, które wycofały się z programu z przyczyn od nich niezależnych np. powódź, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w przyszłym roku. Do tej pory samorządy nie miały takiej możliwości. Jeżeli wycofały się z programu, nie mogły starać się ponownie o dofinansowanie.

Organy prowadzące szkoły (gminy, powiaty i stowarzyszenia), które otrzymają wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych, będą musiały je nabyć do 31 grudnia 2010 roku, a sprawozdania złożyć do wojewody małopolskiego do 15 stycznia 2011 roku. Jeżeli organy prowadzące chcą otrzymać zwrot kosztów pomocy dydaktycznych lub zwrotu kosztów utworzenia lub modernizacji placu zabaw, sprawozdanie końcowe wraz z rozliczeniem musi zostać złożone do wojewody do 15 stycznia 2010 r.

Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany jest w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu to prawie 2,5 mld. zł, z czego ponad 1,2 mld. zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł z budżetu gmin.
W ramach programu o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw mogą starać się szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Wnioski można składać do 2 listopada 2010 r. w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Basztowa 22, III piętro, pokój 338 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30).

Informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi: (12) 39 21 337.

radosna szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj