ZAGROŻENIE WŚCIEKLIZNĄ W MAŁOPOLSCE
2010-10-13
W Małopolsce do tej pory wykryto ok. 40 przypadków wścieklizny u zwierząt. W związku z tym Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wprowadził w części województwa ograniczenia w poruszaniu się po lasach. Obecnie są to rejony głównie w powiecie nowosądeckim i gorlickim, w okolicach m.in. miejscowości Ropa, Gorlice i Kasinka Mała.

W obszarze zagrożonym wścieklizną właściciele zwierząt powinni trzymać je pod pełną kontrolą, nie wolno także wprowadzać zwierząt do lasów. Jeśli podczas spacerów natkniemy się na zwierzę, którego zachowanie odbiega od normy – np. zwierzę nie ucieka, powinniśmy powiadomić najbliższą lecznicę weterynaryjną, powiatowego inspektora weterynarii albo urząd gminy czy miasta. Wójtowie i burmistrzowie z terenu zagrożonego wścieklizną zobowiązani są do oznakowania go za pomocą tablic ostrzegawczych z napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.” Tablice powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego. Jeżeli zostaniemy ugryzieni przez zwierzę, natychmiast skontaktujmy się z lekarzem. Właścicielom zwierząt domowych przypominamy, że szczepienia przeciwko wściekliźnie są obowiązkowe dla psów, a dla kotów zalecane.

Wojewoda określił dwa obszary zagrożone wystąpieniem wścieklizny. Pierwszy z nich znajduje się w okolicach miejscowości: Ropa, Szymbark, Gorlice, Zagórzany, a drugi w okolicach miejscowości: Węglówka, Krzczonów, Lubień, Kasinka Mała.

Pierwszy rejon w okolicach miejscowości Ropa, Szymbark, Gorlice, Zagórzany jest ograniczony:

- od strony wschodniej: od miejscowości Wawrzka (gmina Grybów), drogą w kierunku północno – wschodnim przez miejscowość Ropa (gmina Ropa), Szymbark (gmina Gorlice), Ropica Polska (gmina Gorlice) do miasta Gorlice ulicami: Tadeusza Kościuszki, Legionów, Nadbrzeżna, Blich, Stroma, Krzywa, Krakowska, Stróżowska, Stawiska, Biecka, Skrzyńskich w kierunku miejscowości Zagórzany (gmina Gorlice).
- od strony północnej: drogą biegnącą od miejscowości Zagórzany (gmina Gorlice) w kierunku północno – zachodnim przez miejscowość Turza (gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski), dalej na zachód w stronę przez miejscowość Staszkówka (gmina Moszczenica) do miejscowości Zaborowice, Bruśnik, Falkowa (gmina Ciężkowice) do miejscowości Bukowiec (gmina Korzenna), a z Bukowca do Jasiennej (gmina Korzenna);
- od strony zachodniej: od miejscowości Jasienna w kierunku południowym do miejscowości Łyczana (gmina Korzenna), dalej drogą przez miejscowości Siedlce, Łęka i Koniuszowa (gmina Korzenna) do miejscowości Paszyn (gmina Chełmiec);
- od strony południowej: od miejscowości Paszyn (gmina Chełmiec) drogą w kierunku wschodnim przez miejscowość Cieniawa (gmina Grybów), Ptaszkowa (gmina Grybów) i dalej drogą w kierunku południowym do miejscowości Królowa Górna, Bogusza (gmina Kamionka Wielka), Kotów (gmina Łabowa), Kamianną (gmina Łabowa), Polany (gmina Krynica), dalej na północ w kierunku Grybowa i w miejscowości Florynka na wschód do miejscowości Wawrzka (gmina Grybów).

Drugi rejon w okolicach miejscowości: Węglówka, Krzczonów, Lubień, Kasinka Mała jest ograniczony:
- od strony wschodniej: od rozwidlenia drogi krajowej Mszana Dolna – Tymbark na wysokości przysiółka Pazdury w kierunku północnym do miejscowości Węglówka (gmina Wiśniowa);
- od strony północnej: od miejscowości Węglówka (gmina Wiśniowa) w kierunku zachodnim przez przysiółki Jaros, Objatki, Rózgały, a następnie wzdłuż potoku Suszanka do drogi krajowej do drogi krajowej Kraków – Zakopane na wysokości jej rozwidlenia w miejscowości Krzczonów (gmina Tokarnia),
- od strony południowej: od miejscowości Lubień drogą w kierunku wschodnim do miejscowości Kasinka Mała (gmina Mszana Dolna) i dalej wzdłuż południowego stoku Góry Lubogoszcz do rozwidlenia drogi krajowej Mszana Dolna – Tymbark na wysokości przysiółka Pazdury.

W obszarze zagrożonym wścieklizną:
- w tym rejonie zabronione jest m.in. organizowanie wystaw i konkursów z udziałem zwierząt oraz wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą właścicieli;
- zakazuje się polowań i odłowów zwierzyny łownej z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych do badań laboratoryjnych.

Na terenie województwa małopolskiego w dniach 9-18 września zostało przeprowadzone ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie. W tym czasie z samolotów została zrzucona przynęta zawierająca szczepionkę.
las przyroda trawa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj