NOWE KOLORY KOŚCIOŁA KARMELITANEK BOSYCH
2010-10-11
Kościół Karmelitanek Bosych przy ul. Kopernika w Krakowie odzyskuje swój oryginalny XVIII-wieczny wystrój. Prace, finansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, prowadzi Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Od kilkunastu lat prowadzone są prace konserwatorskie, dzięki którym piękny barokowy kościół przy klasztorze ss. Karmelitanek Bosych odzyskuje swój pierwotny wygląd. W tym roku konserwatorzy zajęli się dwoma ołtarzami bocznymi: św. Józefa i Matki Boskiej Śnieżnej.

Do tej pory ołtarze były utrzymane w kolorystyce czarnej ze złoceniami - nawiązywały swoimi wyglądem do marmurowego ołtarza głównego. Teraz okazało się, że ich pierwotny wygląd był zupełnie inny. Po restauracji ołtarze znów pokryte są kolorową m.in. różową i zieloną marmoryzacją (czyli imitacją marmuru), kolumny są złocone, oplecione kolorowymi girlandami kwiatów.

Ołtarz św. Józefa uległ poważnym zniszczeniom w czasie pożarów, do których w XIX wieku doszło w klasztorze. W lepszym stanie był ołtarz Matki Boskiej Śnieżnej i to on posłużył jako wzór do odtworzenia marmoryzacji obydwu obiektów. Odnawiane są także relikwiarze, znajdujące się na obydwu ołtarzach.

W czasie prac dokonano ciekawego odkrycia – w dolnej części ołtarza Matki Boskiej Śnieżnej, czyli w mensie, odkryto zasłonięty XIX-wieczny obraz przedstawiający złożenie Jezusa do grobu. Jest to dawna dekoracja wielkopiątkowego Grobu Pańskiego.

Odnowienie dwóch ołtarzy bocznych finansowane było przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa – w ciągu dwóch lat prac wydano na ten cel 366 tys. zł. 11 tys. zł przeznaczono na konserwację obrazu odnalezionego w mensie ołtarza Matki Boskiej Śnieżnej. Oprócz tego w tym roku zakończy się konserwacja relikwiarzy z ołtarza MB Śnieżnej oraz prace przy dwóch obrazach z ołtarza głównego: św. Teresy z Avila oraz św. Jana od Krzyża – koszt tych robót to prawie 53 tys. zł.

Kościół i klasztor ss. Karmelitanek Bosych przy ul. Kopernika 44 powstał na początku XVIII wieku z fundacji kanclerza wielkiego koronnego Jana Szembeka.
kościół ołtarz karmelitanki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj