WĘZEŁ W RUDNIE SZYBCIEJ
2010-10-11
Węzeł autostradowy w Rudnie to jedna z kluczowych inwestycji drogowych dla rozwoju gmin Alwernia, Krzeszowice i Spytkowice oraz powiatów krakowskiego i chrzanowskiego. Mimo, iż decyzja o lokalizacji węzła zapadła już w 1996 roku, w umowie koncesyjnej realizację tej inwestycji zaplanowano dopiero na 2017 rok. 8 października (w piątek) przedstawiciele samorządów lokalnych i spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków - podpisali list intencyjny, zobowiązując się do współpracy w celu przyspieszenia budowy węzła.

- Budowa węzła Rudno zaplanowana została na 2017 rok. Jednak dla samorządów lokalnych niezwykle znaczące jest przyspieszenie inwestycji – powiedział Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Cieszę się, że udało się doprowadzić do porozumienia wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu, że samorządy i koncesjonariusz autostrady będą współpracować, realnie zwiększyły się szanse na przyspieszenie inwestycji.

- Budowa węzła Rudno oznacza przede wszystkim rozwój gospodarczy powiatu krakowskiego, a także sąsiadujących z nim gmin Alwernia i Krzeszowice. Czekamy na nią od wielu lat
– podkreślił Andrzej Furmanik, wicestarosta powiatu krakowskiego.

- Cieszymy się z podpisania listu intencyjnego w sprawie Węzła Rudno, którego rozbudowę przewiduje umowa koncesyjna, z małopolskimi samorządami. Choć przyspieszenie tej inwestycji wymaga od obu stron znacznej mobilizacji sił, jednocześnie pokazuje, jak wiele można osiągnąć wykazując wzajemne zrozumienie i nastawiając się na współpracę – powiedział Wojciech Gębicki, prezes zarządu SAM S.A.

Rozbudowa Węzła Rudno obejmuje połączenie autostrady A4 Katowice – Kraków z drogą krajową nr 79 i 44 oraz drogą wojewódzką 780. Dla gmin Alwernia, Krzeszowice i Spytkowice oraz dla powiatów krakowskiego i chrzanowskiego to inwestycja drogowa kluczowa dla rozwoju gospodarczego. Obecnie przedsiębiorcy z tych terenów, choć mają autostradę w sąsiedztwie, z powodu braku możliwości wjazdu na jej północną jezdnię, zmuszeni są korzystać z innych dróg jadąc na Śląsk. Do gmin tych także trudno dojechać ze względu na słabo rozwiniętą sieć i standard dróg lokalnych, co wpływa na tempo rozwoju ekonomicznego. Tymczasem budowę węzła zaplanowano w umowie koncesyjnej dopiero na 2017 rok.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zorganizował spotkanie z ministrem infrastruktury i firmą SAM SA, a w konsekwencji podjął się mediacji między samorządowcami a koncesjonariuszem w celu przyspieszenia rozbudowy węzła Rudno. Dzięki tym staraniom, 8 października 2010 roku SAM S.A. i władze powiatów krakowskiego i chrzanowskiego oraz gmin Alwernia, Krzeszowice, Spytkowice podpisały list intencyjny, zobowiązując się dołożyć wszelkich starań, aby przyspieszyć termin rozpoczęcia prac przy rozbudowie Węzła Rudno.

W liście intencyjnym SAM S.A zobowiązuje się m. in. do przeprowadzenia pomiaru, analizy i prognozy natężenia ruchu w obrębie Węzła Rudno, pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji, uzgodnienia z Ministerstwem Infrastruktury koniecznych zmian w umowie koncesyjnej m.in. w celu umożliwienia poboru opłat na węźle, zlecenia projektu budowlanego, wykonawczego i pozyskania decyzji administracyjnych (przy wsparciu samorządów) oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania inwestycji. Aby umożliwić firmie SAM S.A. sprawne przeprowadzenie prac, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązały się m.in. do wytyczenia szlaków komunikacyjnych i przeprowadzenia konsultacji społecznych, przedłożenia SAM S.A. harmonogramu remontów i przebudowy dróg wraz z określeniem ich parametrów technicznych, opracowania planu i realizacji rozbudowy sieci dróg i mostów łączących Węzeł Rudno z okolicznymi miejscowościami. Samorządy zobowiązały się także do ścisłej współpracy przy pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, w związku z koniecznością dostosowania lokalnej sieci drogowej do przyjęcia ruchu ciężkiego z autostrady A4 pod względem nośności, geometrii oraz przepustowości.
wojewoda rudno
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj