NOWY MOST W POWIECIE NOWOSĄDECKIM
2010-10-08
W miejscowości Florynka (gmina Grybów) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 prowadzącej ze Zborowic (powiat tarnowski) do Krynicy Zdrój (powiat nowosądecki), na potoku Binczarówka powstanie nowy most. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

Most znajduje się w miejscowości Florynka w ciągu drogi wojewódzkiej 981 na trasie Zborowice (powiat tarnowski) – Grybów (powiat nowosądecki) - Krynica Zdrój. Istniejący most zostanie rozebrany, ponieważ jest w złym stanie technicznym, został wybudowany w 1913 roku, a jego klasa obciążeniowa wynosi 15 ton.

Na miejscu starego obiektu powstanie nowy żelbetowy most, który będzie miał 27 m długości, ponad 13 m szerokości, dwa pasy ruchu oraz dwustronny chodnik o szerokości 2 m każdy. Poruszać się będą mogły po nim pojazdy o klasie obciążeniowej do 50 ton. W ramach inwestycji umocnione zostaną brzegi potoku.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, inwestycja będzie kosztować ok. 4 mln zł. Planuje się, że zrealizowana zostanie w 2011 roku.
most zembrzyce
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj