NOWY KONSUL GENERALNY FRANCJI
2010-09-24
Nowym konsulem generalnym Francji w Krakowie został pan Alexis Chahtatinsky. W piątek, 24 września Stanisław Kracik, wojewoda małopolski powitał nowego konsula.

Alexis Chahtatinsky ma 43 lata. Posiada licencjat z prawa międzynarodowego, filologii rosyjskiej i arabistyki, jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych paryskiego Instytutu Studiów Politycznych. W latach 1993 – 97 pracował w Departamencie Europy we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych a w latach 1997 – 99 był szefem biura informacyjnego NATO w Moskwie. Od roku 1994 do 2001 był zastępcą rzecznika NATO w Brukseli (w tym czasie m. in. pełnił funkcję rzecznika Sekretarza Generalnego NATO w czasie wizyt na Ukrainie, w Azerbejdżanie, Armenii i Azji Centralnej), a od 1993 do 2005 radcą francuskiego MSZ (zajmował się stosunkami Rosja – NATO, Ukraina – NATO, brał udział w misji OBWE na terytoriach okupowanych Górnego Karabachu w 2005 r., był obserwatorem wyborów na Ukrainie w 2004 r.).
W latach 2001 – 2004 Alexis Chahtatinsky był radcą Ambasady Francuskiej w Mińsku. W 2009 zajmował stanowisko zastępcy szefa OBWE w Baku, a w latach 2009 – 2010 był doradcą Pierre’a Lellouche’a, francuskiego ministra ds. Europy.
flaga francja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj