MAŁOPOLSKIE BIBLIOTEKI CORAZ NOWOCZEŚNIEJSZE
2010-11-15
Ponad 200 małopolskich bibliotek znalazło się w gronie finalistów pierwszej edycji Programu Rozwoju Bibliotek. Placówki zostały wyposażone m.in. w sprzęt multimedialny, komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, z których korzystać mogą mieszkańcy.

Na realizację programu w całej Polsce, Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała grant w wysokości 28 mln dolarów Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dzięki udziałowi w programie, biblioteki stają się ośrodkami aktywności lokalnej – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski – mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania, a także mają możliwość skorzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Program Rozwoju Bibliotek realizowany będzie przez pięć lat (2009-2013). W pierwszej edycji programu bierze udział 1865 bibliotek, w tym 214 placówek w województwie małopolskim m.in. z Białego Dunajca, Brzeska, Chrzanowa, Tuchowa i Krynicy Zdroju. Dzięki wsparciu finansowemu do małopolskich bibliotek zostało już zakupionych 174 komputerów z oprogramowaniem, 160 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner i ksero), 13 laptopów i projektorów multimedialnych, 23 drukarki oraz 214 aparatów cyfrowym.

Koordynatorem regionalnym programu w Małopolsce jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy. Dzięki nim pracownicy bibliotek dowiadują się jak w pełni wykorzystywać dostarczony sprzęt, w jaki sposób zaplanować pracę ośrodka oraz jak promować działalność swoich placówek.

Program Rozwoju Bibliotek adresowany jest do bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców. Jego celem jest przekształcenie bibliotek w małych miejscowościach w nowoczesne centra informacyjno – komunikacyjne oraz w aktywne ośrodki życia lokalnego. Biblioteki mogą brać udział w programie jako biblioteka wiodąca (posiadająca co najmniej jedną filię) lub jako biblioteka partnerska (taka, która nie musi posiadać filii). Program, który jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia "Globar Libraries", realizowany jest w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (utworzoną przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności) Na jego realizację zostanie przekazanych 28 mln dolarów. Środki te pochodzą z Fundacji Billa i Melindy Gates.
Biblioteki w Małopolsce otrzymują również wsparcie ze strony sygnatariuszy porozumienia, na mocy którego powstało Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Głównym zadaniem partnerstwa jest wsparcie informacyjne i promocyjne idei modernizacji bibliotek w małych miejscowościach. Porozumienie zostało podpisane przez wojewodę małopolskiego, marszałka województwa małopolskiego, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Nabór do kolejnej edycji Programu ruszy na początku 2011 roku.

Więcej informacji wraz z listą bibliotek znajduje się na stronie: www.biblioteki.org
program rozwoju bibliotek
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj