POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PO POWODZI
2010-09-02
Małopolscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz pomoc w odbudowie swoich firm. Do 50 tys. złotych wsparcia w formie nieoprocentowanej pożyczki będą mogli otrzymać przedsiębiorcy poszkodowani podczas tegorocznej powodzi.

Powódź zmusiła wielu przedsiębiorców do zawieszenia pracy – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski –Wierzę, że dzięki tym pożyczkom szybko będą mogli wznowić swoją działalność.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przeznaczy 25 mln złotych na pożyczki, które będą udzielane na preferencyjnych warunkach.

Pożyczki mają być udzielane jedynie małym przedsiębiorcom zatrudniającym nie więcej niż 50 osób - mówi Krzysztof Krzysztofiak, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Będą mogły z nich skorzystać te firmy, które podlegają przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak również prowadzące działalność wytwórczą, usługową lub handlową oraz gospodarstwa agroturystyczne, a także przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać pożyczkę, będzie musiał dołączyć do wniosku zaświadczenie, że poniesiona przez niego szkoda jest wynikiem klęski, wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta właściwego dla miejsca działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca był ubezpieczony, musi do wniosku dołączyć kopię umowy z ubezpieczycielem.

Pożyczka będzie udzielana przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż 50 000 zł. Firma, która posiadała ubezpieczenie, będzie mogła liczyć na umorzenie pożyczki w całości. Warunkiem jest przeznaczenie całej kwoty pożyczki na pokrycie szkód.

Nieubezpieczone firmy będą musiały natomiast spłacić 25 proc. przyznanej kwoty, co wyniesie maksymalnie 12,5 tys. zł.
Przedsiębiorcy mają 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody na złożenie wniosku.
kracik krzysztofiak
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj