PIENIĄDZE DLA STRAŻAKÓW I SANEPIDU
2010-08-15
Ponad 4,135 mln zł Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże małopolskim jednostkom straży pożarnej. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z udziałem strażaków w akcji ratunkowej w czasie tegorocznej powodzi.

Pieniądze zostaną przekazane komendzie wojewódzkiej oraz jednostkom powiatowym i miejskim. Dzięki pomocy rządowej strażacy będą mogli naprawić uszkodzony sprzęt, zakupić odzież ochronną i ekwipunek.

Środki, przyznane przez MSWiA, będą również stanowić refundację kosztów już poniesionych przez komendy podczas akcji ratowniczej m.in. koszty wyżywienia i zakwaterowania strażaków, zakup paliwa.

W tym roku w akcji ratunkowej podczas powodzi brało udział 2200 strażaków. Zabezpieczali osuwiska oraz budynki publiczne i domy prywatne workami z piaskiem, uszczelniali wały przeciwpowodziowe, a także pomagali mieszkańcom podczas ewakuacji z zalanych domów.

Wsparcie otrzyma: Małopolska Komenda Wojewódzka PSP (338 tys. złotych) oraz komendy z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego oraz z Krakowa, Nowego Sącza oraz Tarnowa. Oprócz tego Małopolska otrzyma z rezerwy celowej budżetu państwa 400 tys. zł dla Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na pokrycie kosztów badań, przeprowadzonych na terenach dotkniętych powodzią oraz na prowadzenie akcji informacyjnej dla powodzian.
wóz strazacki, straż pożarna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj