POWSTANIE OBWODNICA DOBCZYC
2010-08-06
W ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 pomiędzy Dobczycami a Dziekanowicami (powiat myślenicki) powstanie obwodnica. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowany także most na rzece Raba. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji.

Obwodnica Dobczyc, która powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 będzie przebiegała od północno – wschodniej strony miasta i ominie centrum. W ramach tej inwestycji powstanie także most na rzece Rabie oraz estakada dojazdowa. Długość obwodnicy wyniesie ponad 900 m, z czego 180 m będzie stanowił most, a estakada ponad 465 m.

W ramach inwestycji zaplanowano także budowę ronda, ekranów akustycznych, budowę oświetlenia ulicznego. Zabezpieczone zostaną także sieci wodociągowe, gazowe oraz linie energetyczne.

Dzięki tej inwestycji zmniejszy się ruch w centrum miasta, gdzie odbywa się główny ruch tranzytowy. Nowa droga będzie także stanowić alternatywną trasę dla kierowców jadących „zakopianką”.

Inwestorem budowy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 56 mln zł z czego 48 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Planuje się, że obwodnica będzie gotowa na początku 2012 roku.
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj