PONAD 1,2 MLN ZŁ NA WYNAJEM MIESZKAŃ I KONTENERÓW
2010-08-06
Stanisław Sorys, wicewojewoda małopolski podpisał umowy z czterema gminami, które otrzymają fundusze na wynajem mieszkań i kontenerów dla powodzian. Ponad 1,2 mln zł zostało podzielone między gminy: Pcim, Pleśna, Szczucin oraz Dobczyce.

Samorządy mogą wynajmować kontenery, a także mieszkania dla rodzin, które nie mogą wrócić do domów zniszczonych przez powódź lub osuwiska. Koszty najmu kontenera lub mieszkania, do 1000 złotych miesięcznie (do końca listopada 2010 roku) będą refundowane z budżetu państwa. Jeżeli kwota najmu będzie wynosić więcej, wówczas w kosztach będą partycypować będzie również, po połowie, samorząd oraz użytkownicy kontenera bądź mieszkania np.: koszt najmu wynosi 1300 zł – 1000 zł dotacja ze skarbu państwa, 150 zł samorząd, 150 zł mieszkaniec. W ramach dotacji nie będą finansowane opłaty za media.

Małopolski Urząd Wojewódzki będzie przekazywał gminom co miesiąc pieniądze na pokrycie kosztów związanych z wynajmem kontenerów i mieszkań. Refundacja będzie ustalana na podstawie umów zawartych przez gminę z firmami wynajmującymi mieszkania i kontenery oraz faktur i rachunków przesłanych przez samorządy.

Według podpisanych umów Szczucin otrzyma 1,02 mln zł, Pcim – 84 tys. zł, Pleśna – 75 tys. zł, Dobczyce – 25 tys. zł. Obecnie w gminie Szczucin (powiat dąbrowski) wynajętych jest 107 kontenerów, w Dobczycach (powiat myślenicki) 2 mieszkania, w Pcimiu (powiat myślenicki) 12 mieszkań, a w Pleśnej (powiat tarnowski) 5 mieszkań.

W sumie do tej pory wojewoda małopolski wypłacił ponad 102 mln zł na pomoc powodzianom oraz koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Mieszkańcy poszkodowani w czasie powodzi otrzymali zasiłki celowe do 6 tys. zł oraz wypłacana jest pomoc na remont i odbudowę mieszkań do 20 i 100 tys. zł – łącznie przekazano gminom 53,5 mln zł. Dodatkowo wypłacono po 1 tys. zł na cele edukacyjne dla dzieci osób poszkodowanych w czasie powodzi – w sumie prawie 7,5 mln zł. Samorządy na prowadzoną akcję przeciwpowodziową dostały 22 mln zł, na odkomarzanie 3,2 mln zł. 2 mln zł wydano na opinie geologiczne dotyczące terenów osuwiskowych, prawie 400 tys. zł na opinie rzeczoznawców majątkowych, dotyczących stopnia zniszczenia domu, czy mieszkania. Oprócz tego ponad 14 mln zł przekazano już na naprawę uszkodzonych w czasie powodzi wałów.
Sorys kontenery
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj