ODNOWIONE HERBY W BUDYNKU LICEUM
2010-07-23
Ponad 100 herbów jest ozdobą budynku XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa przy ul. Szlak 5 w Krakowie. Konserwatorzy zakończyli prace przy odsłanianiu kartuszy herbowych, które pochodzą z początku XX wieku, z czasów budowy obiektu. Prace, finansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, prowadził Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Szlak 5. Decyzją Rady Miasta Krakowa za czasów prezydentury Juliusza Lea wybudowano w 1912 roku obiekt jako siedzibę VII Szkoły im. św. Floriana. Budynek zaprojektował architekt Jan Zawiejski, twórca m.in. gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Z czasów budowy pochodzi zespół herbowy: znajduje się tu ponad 100 herbów ziemskich (czyli ziem, województw i prowincji Rzeczpospolitej), miejskich oraz dynastycznych (królów polskich). Miał on przypominać o świetności Rzeczpospolitej Obojga Narodów, podkreślać przynależność do dawnego państwa ziem, pozostających pod różnymi zaborami i pełnić funkcję dydaktyczną – uczniowie mogli poznawać historię swego narodu właśnie w oparciu o herby, które - ku ich wygodzie – zostały podpisane.

Jak ustalił historyk dr Wojciech Drelicharz z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawienia herbowe zostały namalowane w oparciu o wydane na początku XX wieku pocztówki, wykonane przez Kajetana Saryusza Wolskiego. Jako że ówcześnie wiedza heraldyczna stała na niskim poziomie, w wizerunkach jest sporo błędów. Dotyczą one np. mało znanych herbów śląskich.

Zespół herbowy w XX LO nawiązuje do podobnych z tego czasu: w Sukiennicach i w Pałacu Wielopolskich, czyli magistracie, gdzie przedstawiono herby miejskie. W budynku przy ul. Szlak oprócz herbów miejskich wyeksponowano także herby ziemskie i dynastyczne i dlatego ten zespół nie ma podobnego sobie w Krakowie.

Herby w budynku szkolnym zostały odsłonięte w ubiegłym roku. Wcześniej przez wiele lat – zapewne od lat 50. XX wieku – były zamalowane. W ubiegłym roku szkoła przeprowadziła remont konserwatorski korytarzy (które odzyskały historyczny, perłowy kolor ścian) dzięki pieniądzom gminy Kraków (300 tys. zł). Przy tej okazji zdecydowano się odsłonić zamalowane herby – pieniądze na ten cel (ok. 20 tys. zł) wygospodarowała Rada Rodziców oraz szkoła. W tym roku prace konserwatorskie sfinansował Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który przekazał 64 tys. zł.
herb łuk kolumna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj