BĘDZIEMY LICZYĆ POLAKÓW
2010-07-23
We wtorek, 20 lipca Stanisław Kracik, wojewoda małopolski spotkał się z przedstawicielami organizacji etnicznych i mniejszości narodowych. Na spotkaniu omawiano sprawę udziału mniejszości narodowych w Narodowym Spisie Powszechnym.

Spisy powszechne dostarczają danych na temat liczby i rozmieszczenia ludności, warunków mieszkaniowych, a także na temat wieku czy struktury zawodowej mieszkańców poszczególnych krajów. Organizowane są co 10 lat.
Spis organizowany w 2011 roku jest szczególnie ważny. Dane uzyskane dzięki niemu pozwolą na prześledzenie np. migracji Polaków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Bardzo istotne jest, aby w spisie uczestniczyły mniejszości narodowe. Ich przedstawiciele jednak w poprzednim spisie niezbyt chętnie udzielali informacji na temat przynależności etnicznej. Stąd wzięły się np. podkreślane przez uczestników spotkania przekłamania dotyczące liczebności poszczególnych grup etnicznych.

- Jesteśmy województwem wielokulturowym. Małopolska jest bardzo szczególna pod tym względem. Pamiętajmy, że jest to nasze wielkie bogactwo – podkreśla Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich mniejszości z Małopolski: Romowie, Łemkowie, Żydzi, Białorusini, Ormianie, Słowacy i Rosjanie. Interesował ich przede wszystkim sposób pytania w spisie o przynależność narodową, a także formy promocji spisu wśród mniejszości czy sam sposób przeprowadzania wywiadów.
Romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj