OBNIŻKA CZYNSZU W LOKALACH MIESZKALNYCH SKARBU PAŃSTWA
2010-07-08
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski obniża czynsz lokatorom, którzy wynajmują mieszkania należące do Skarbu Państwa. Z nowych zasad mogą skorzystać osoby o najniższych dochodach.

W Małopolsce jest ok. 100 takich mieszkań (głównie dawnych mieszkań zakładowych). Gospodarują nimi starostowie, którzy ustalają stawki czynszowe. W oparciu o zarządzenie wojewody mogą oni stosować obniżki czynszu naliczonego w stosunku do najemców o niskich dochodach.

Osoby, które będą chciały uzyskać bonifikatę, powinny złożyć wniosek do właściwego starosty (w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu do prezydenta miasta). Obniżka dotyczy tej części czynszu, która nie jest przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Bez zmian pozostają opłaty dotyczące np. konserwacji, bieżących remontów, utrzymania wspólnych pomieszczeń.

Wojewoda wprowadził kilka progów dochodowych, od których uzależnił poziom obniżki. Redukcja czynszu przysługuje najemcy, którego średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę czynszu, nie przekracza 200 procent kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150 procent kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku (obecnie kwota najniższej emerytury wynosi 706,29 zł brutto). Obniżka przysługuje najemcy na okres 12 miesięcy. (pobierz)
budynek budowa hotel mieszkanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj