WAKACJE W MAŁOPOLSCE
2010-07-08
Rozpoczynają się wakacje. W Małopolsce służby podległe wojewodzie małopolskiemu kontrolują placówki, w których będą wypoczywać dzieci i młodzież. W naszym regionie spędzi wakacje ok. 100 tysięcy dzieci.

Kuratorium Oświaty przeznaczyło 1,7 mln zł na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych oraz na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego – w sumie z dofinansowania skorzysta 4,3 tys. dzieci.

Informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku znajdują się na stronie internetowej: Małopolskiego Kuratora Oświaty

Rodzice mają możliwość sprawdzenia wiarygodności organizatora wypoczynku drogą internetową: kliknij

Służby Wojewody Małopolskiego przez całe wakacje czuwają nad odpoczynkiem dzieci i młodzieży. Dzwoniąc pod niżej wymienione numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności przypadki braku zapewnienia przez organizatorów właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej.

Kuratorium Oświaty w Krakowie uruchomiło telefon alarmowy: 663 906 106 czynny przez całą dobę w czasie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży do końca sierpnia.

Oprócz tego można dzwonić na podane niżej numery:

- Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Łobzowska 67, tel. (12) 630 36 07,

- Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Długosza 61, tel. (18) 443 53 01, Władysław Ścianek - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, tel. 691 44 14 03

- Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, tel. (18) 266 33 62, Bożena Bryl - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, tel. 607 62 06 56

- Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9 tel. i fax. (14) 621 06 95, tel. (14) 621 40 74, Urszula Blicharz - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, tel. 667 77 90 96

- Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, tel. (33) 873 13 24, Halina Cimer - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, tel. 693 33 39 78

- Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego tel. (12) 392 13 00 oraz tel. (12) 392 11 15

Pracownicy Kuratorium Oświaty obsługują telefony stacjonarne w godzinach urzędowania: w poniedziałek od godz. 9 do 17, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30, a telefony komórkowe przez cały dzień. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego jest do dyspozycji w poniedziałek od godz.17 do godz.7.30 we wtorek oraz we wtorek, środę, czwartek, piątek od godz. 15.30; w soboty i niedzielę całą dobę; w poniedziałek do godz. 9.00.

Jeśli zachodzi potrzeba skontrolowania sprawności autokaru, którym dzieci udają się na wypoczynek, należy skontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji: tel. 997, 112, (12) 615 41 92

Informacje specjalistyczne:

- w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: tel. (12) 416 21 24,

- w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego – Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej: tel. (12) 639 92 00,

- w zakresie bezpieczeństwa w terenach górskich – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: tel. (18) 206 15 50,

- w zakresie bezpieczeństwa nad wodą – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Małopolskiego: tel. (12) 421 24 64,

- w zakresie informacji o sektach – Centrum Informacji o Sektach – Ośrodek w Małopolsce: tel. (12) 423 16 13,

- w zakresie wiarygodności organizatorów komercyjnych – Centralny Rejestr Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarki: tel. (22) 693 46 47, lub Zespół ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego: tel. (12) 630 33 61,

- w celu uzyskania informacji o podmiotach gospodarczych działających w obsłudze ruchu turystycznego – Krakowska Izba Turystyki: tel. (12) 429 44 50,

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: tel. (12) 422 11 87
kolonia_dzieci_Bydgoszcz_powódź
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj