OBCHODY DZIESIĘCIOLECIA WSPÓLNOTY DEMOKRACJI
2010-06-29
Od 2 do 4 lipca (piątek-niedziela) w Krakowie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych z ponad 100 państw. Z całego świata do Krakowa przyjechało blisko 600 polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń walczących o prawa człowieka oraz publicystów, którzy dyskutowali o roli i rozwoju demokracji we współczesnym świecie.

Kraków jest idealnym miejscem, by rozmawiać na ten temat – to miasto, które aktywnie uczestniczyło w przemianach ustrojowych, z niego wywodzi się wielu liderów tych przemian – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Spotkanie odbyło w ramach obchodów dziesięciolecia podpisania przez ponad 100 państw Deklaracji Warszawskiej, na mocy której powstała Wspólnota Demokracji, międzyrządowa organizacja, której celem jest promocja oraz umacnianie demokracji.

Gośćmi konferencji byli m.in.: Hillary Clinton, sekretarz stanu USA, Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Madeleine Albright, była sekretarz stanu USA, Morton Halperin, doradca w Open Society Institute, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz.

W programie zaplanowano szereg spotkań oraz paneli dyskusyjnych na temat m.in. równości płci oraz ochrony praw kobiet, społeczeństwa obywatelskiego, współpracy regionalnej, rozwoju gospodarczego. Podczas konferencji została odnowiona Deklaracja Warszawska oraz wyznaczony nowy plan zadań dla Wspólnoty Demokracji na najbliższe lata, a także po raz pierwszy została wręczona nagroda im. Bronisława Geremka.

Dyskusje odbyły się w piątek i sobotę. W niedzielę uczestnicy mieli czas na zwiedzanie Krakowa oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau. W piątek wieczorem Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zaprosił uczestników obchodów 10-lecia Wspólnoty Demokracji na koncert mozartowski, który odbył się w Kopalni Soli w Wieliczce.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji w Warszawie.

Program konferencji można znaleźć na stronie: WSPÓLNOTA DEMOKRACJI

kraków wieża ratuszowa rynek główny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj