WYŻSZE STAWKI DLA DPS-ÓW
2010-06-27
Małopolskie domy pomocy społecznej od 1 lipca tego roku będą otrzymywać wyższe kwoty dotacji na utrzymanie pensjonariuszy. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwiększył dofinansowanie, które co miesiąc przekazywane jest placówkom.

Dzięki tej podwyżce, dotacja, jaką będą otrzymywać małopolskie dps-y będzie bliska średniej krajowej – mówi Stanisław Kracik – W zeszłym roku, ze względu na spowolnienie gospodarcze, stawka dofinansowania utrzymana była na poziomie z 2008 roku. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się zwiększyć dofinansowanie.

Dotacje na jedno miejsce w domach pomocy społecznej od 1 lipca 2010 roku będą wyższe dla wszystkich profili i średnio będą wynosić:

- 1 728 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, do tej pory było 1 600 zł.

- 1 643 zł dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych, było 1 540 zł.

- 1 563 zł dla osób w podeszłym wieku, było 1 484 zł.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca tego roku. W 2010 roku wojewoda małopolski na dofinansowanie domów pomocy społecznej przekaże ok. 89 mln złotych. Średnia krajowa miesięcznego dofinansowania to 1660 złotych, dla Małopolski będzie ona wynosić 1645 zł, a więc ponad 100 zł więcej niż w zeszłym roku.

W małopolskich dps-ach mieszka prawie 7400 pensjonariuszy. Osoby, które zostały przyjęte do domu opieki przed 1 stycznia 2004 roku objęte są pomocą wojewody. Małopolsce takich podopiecznych jest blisko 4700. Natomiast koszty utrzymania mieszkańców skierowanych po 1 stycznia 2004 r. współfinansowane są przez rodzinę i samorząd. Na ich utrzymanie samorządy nie otrzymują pomocy z budżetu wojewody.
DPS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj