PRAWIE 134 MILIONY NA ODBUDOWĘ PO POWODZI
2010-07-02
Małopolska otrzyma 133,94 mln złotych na odbudowę dróg i mostów zniszczonych po powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu tego roku. To - jak do tej pory - największa transza środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jaką kiedykolwiek dostała Małopolska.

Przyznane właśnie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wręczył minister Jerzy Miller, opiewają na łączną kwotę prawie 134 mln złotych. Pieniądze trafią do 139 małopolskich samorządów (125 gmin, 13 powiatów oraz do samorządu wojewódzkiego). Największe dofinansowanie, bo ponad 9 mln zł, dostanie Kraków. Gmina Tarnów otrzyma ponad 4 mln zł., Łapanów (powiat bocheński) 2,5 mln złotych, a powiat nowosądecki blisko 10,5 mln złotych.

- Jak wiemy straty po powodzi w infrastrukturze komunalnej są ogromne. Samorządy, mimo ogromnej determinacji i zapału, nie dałyby sobie same rady – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski – Te pieniądze bardzo pomogą im w odbudowie zniszczeń po klęskach żywiołowych, które dotknęły Małopolskę. Posłużą w pierwszej kolejności do obudowy mostów, dróg i budynków komunalnych.

Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały przez nie wcześniej wskazane w protokołach przesyłanych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. MSWiA przekazuje pieniądze samorządom, a te same decydują, które inwestycje rozpoczną jako pierwsze.

Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez kilka tygodni jeździli po zalanych miejscowościach, gdzie weryfikowali szacunki strat, jakie poniosły samorządy w infrastrukturze komunalnej. Łączna suma strat oszacowana przez komisję wojewody wynosi prawie 1,1 mld złotych.

Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z MSWiA. Wspomniane 134 mln złotych to już kolejna w tym roku transza, jaką dostała Małopolska. Wcześniej Małopolska otrzymała promesy opiewające na kwotę blisko 72 mln złotych.

Przypominamy, że na początku czerwca MSWiA, na wniosek Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego, przekazało dla województwa małopolskiego 30 mln zł na naprawę wałów i urządzeń wodnych. Naprawą wałów zajmie się Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który wytypował najbardziej uszkodzone odcinki. Listę tę zweryfikował Małopolski Urząd Wojewódzki.

Dzięki tym środkom naprawa urządzeń wodnych już wkrótce rozpocznie się w kilkunastu miejscowościach w gminach: Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Wietrzychowice, Tuchów, Zakliczyn, Gromnik, Szczucin, Olesno, Mędrzechów, Bochnia, Brzeszcze, Oświęcim, Alwernia, Babice, Wieprz, Tomice, Brzeźnica, Lanckorona, Wadowice, Spytkowice, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Michałowice, Czernichów, Zielonki, Niepołomice, Proszowice, Olkusz, Gródek n/Dunajcem oraz Korzenna. Pieniądze zostaną przekazane m.in.: na umocnienie wałów przeciwpowodziowych, naprawę kilku przepompowni oraz opracowanie dokumentacji określającej stan techniczny urządzeń wodnych.

W czasie powodzi Małopolska poniosła dotkliwe straty. W sumie szacuje się, że wynoszą one 2,6 mld zł (chodzi zarówno o infrastrukturę publiczną, mienie prywatne, firm itp., ale bez strat w rolnictwie). Samorządy szacują swoje straty na 1,7 mld zł, z czego komisja wojewódzka, która zajmuje się weryfikowaniem tych danych, potwierdziła już straty na łączną kwotę prawie 1,1 mld zł.
W sumie w czasie powodzi zniszczonych i uszkodzonych zostało m.in.
- 3,4 tys. km dróg (straty wynoszą ok. 700 mln zł)
- 598 obiektów mostowych (straty – 124 mln zł)
- 180 km kanalizacji sanitarnej, 31 km kanalizacji deszczowej, 34 km sieci wodociągowej (straty łącznie to ok. ponad 22,5 mln zł)
- straty dotyczące wałów i urządzeń wodnych wynoszą prawie 860 mln zł.
- w czasie powodzi ucierpiało 525 firm, w których straty oszacowano na ponad 61 mln zł. - straty w mieniu prywatnym szacowane są na prawie 400 mln zł
- straty w rolnictwie szacowane są obecnie na 164 mln zł, ale dokładne dane będą znane za dwa miesiące po zakończeniu pracy komisji, która weryfikują szacunki szkód.

Dane dotyczące strat, przygotowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki, zostały już przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z decyzją o wystąpieniu do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przyznanie Polsce pomocy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Lista samorządów, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej
promesy Kracik Millerpromesy Miller Kracik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj