KOLEJNY RAZ POMAGAMY NIEPEŁNOSPRAWNYM
2010-06-24
345 osób z Małopolski będzie mogło w tym roku skorzystać z dwutygodniowych pobytów rehabilitacyjnych. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski kontynuuje program opieki krótkoterminowej nad osobami ciężko chorymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają w swoich domach pod opieką rodzin. Dzięki temu opiekunowie osób chorych będą mieli czas na załatwienie własnych życiowych spraw.

- Jest to pomoc dla rodzin oraz opiekunów, którzy najczęściej w ogóle nie mają czasu dla siebie, ponieważ o swoich najbliższych dbają przez 24 godziny na dobę – twierdzi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Nie mają czasu nawet na załatwienie tych najistotniejszych spraw, np. zdrowotnych. Uważam, że ludzie, którzy biorą na siebie ciężar opieki nad ciężko chorymi w domu, są godni największego szacunku.

Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył na dofinansowanie tego programu w tym roku 276 tys. zł. Dzięki programowi opieki krótkoterminowej opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, czy nawet na odpoczynek.

Małopolski Urząd Wojewódzki wyłonił dwie placówki, które wezmą udział w programie. Turnusy opiekuńcze odbywać się będą w Centrum Rehabilitacyjno – Pielęgnacyjnym dla chorych na stwardnienie rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej, w którym wypoczywać będzie 180 osób oraz w Domu Pielęgnacyjnym im. dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach, który dysponuje 165 miejscami. Do ośrodków przyjmowane mogą być osoby wyłącznie z chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym oraz z autyzmem. Program realizowany jest od 15 czerwca do 31 grudnia.

Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach uczestnikom zapewniona zostanie całodobowa opieka, wyżywienie, pomoc medyczna, rehabilitacja.

Uruchomiony przez wojewodę małopolskiego program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają pod opieką własnych rodzin, funkcjonuje w Małopolsce od 2008 roku. Wówczas udało się przygotować 100 miejsc w czterech małopolskich placówkach. Wojewoda wówczas przeznaczył na program opieki krótkoterminowej ok. 87 tys. zł. Natomiast w ubiegłym roku przygotowano 473 miejsca w siedmiu placówkach, a na dofinansowanie przeznaczono ok. 440 tys. zł.

Program finansowany jest z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, mogą zgłaszać się do organizatorów:

Fundacja Na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

ul. Dunajewskiego 5

31 – 133 Kraków

Kontakt: Monika Świtniewska, tel. 012 422 28 11

Stowarzyszenie im. dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach

ul. Barska 17

43 – 100 Wadowice

Kontakt: tel. 033 873 55 33, 033 823 56 45

Prezes stowarzyszenia Stanisława Wodyńska, tel. 604 510 960

Kierownik projektu Teresa Szczurek, tel. 504 356 519

O ostatecznym zakwalifikowaniu osoby decydują organizatorzy.

szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj