POWÓDŹ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
2010-06-20
645 miejscowości pod wodą, ewakuacja prawie 9 tys. osób, straty zbliżone do 2 mld złotych - to bilans powodzi, która w maju i czerwcu dotknęła Małopolskę.

Zniszczenia i szkody powstałe w wyniku przejścia pierwszej i drugiej fali powodziowej dotknęły trzech miast na prawach powiatu: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, 18 powiatów i 145 gmin, czyli w sumie około 70 procent obszaru województwa małopolskiego. Straty po przejściu dwóch fal powodziowych mogą sięgnąć 2 mld zł.

Alarm przeciwpowodziowy był ogłaszany na terenie 3 miast (Kraków, Nowy Sącz i Tarnów) i 10 powiatów (suski, tarnowski, myślenicki, bocheński, wadowicki, brzeski, nowosądecki, oświęcimski, dąbrowski, wielicki); pogotowie przeciwpowodziowe obowiązywało w 4 powiatach (limanowski, tatrzański, nowotarski, gorlicki).

Najtrudniejsza sytuacja powodziowa wystąpiła w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Podtopieniu i zalaniu uległy duże obszary na terenie gmin: Szczurowa, Wietrzychowice i Szczucin. Podczas pierwszej i drugiej fali powodziowej na terenie tych gmin zalany zostało obszar o powierzchni ok. 22 tys. ha.

Szacuje się, że pod wodą znalazło się w sumie ponad 1 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni, z czego ok. 180 kilometrów kwadratowych to tereny o wysokiej gęstości zaludnienia. Zalanych zostało 645 miejscowości, prawie 3,2 tys. km dróg, 16,5 km torów kolejowych. Uszkodzonych zostało 18 mostów, kładek i przepustów. Zalanych zostało też 640 firm, uszkodzonych zostało 185 km wałów przeciwpowodziowych.

Na zalanych terenach mieszka w sumie ok. 118 tys. osób, z czego swoje domy musiało opuścić 8,9 tys. osób. Liczba osób poszkodowanych w wyniku powodzi wynosi ok. 21 tys. W czasie powodzi zginęło 9 osób. 1829 zalanych domów i mieszkań nie nadaje się do ponownego zamieszkania.

W wyniku powodzi uaktywniło się na terenie województwa ok. 1 tys. osuwisk. Najpoważniejsze straty z tego powodu wystąpiły w powiatach: wadowickim (Lanckorona), limanowskim (Kłodne), nowosądeckim, myślenickim, bocheńskim i tarnowskim.

Liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych wynosi ok. 18 tys. Ilość zalanych i podtopionych obszarów rolnych to ponad 81 tys. ha. Energii elektrycznej było pozbawionych ok. 10 tys. odbiorców.

W akcji ratunkowej brało udział 2175 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 6963 ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, 25 kadetów ze Szkoły Aspirantów PSP. Pomagało też 542 żołnierzy. Rejony zagrożone i objęte powodzią lub poważnymi podtopieniami, w szczególności tereny, skąd ewakuowano mieszkańców, były patrolowane i ochraniane przez ok. 1200 policjantów.

Pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nadal trwają prace związane z wypompowaniem wody i odkażaniem studni. Według danych sanepidu podczas powodzi zalanych zostało 7245 studni przydomowych, 30 wodociągów wyłączonych zostało z eksploatacji, uszkodzonych zostało 15 oczyszczalni ścieków, zalanych zostało 8 cmentarzy. Przeciw tężcowi zaszczepiono ponad 1 tys. osób.

Szkody w wyniku podtopień i zalań wystąpiły w 246 placówkach oświatowych (228 szkół i 18 przedszkoli) - wszystkie one wymagają remontu. W 11 szkołach ze względu na zniszczenia nie odbywają się zajęcia (5 szkół zawiesiło zajęcia do końca zajęć szkolnych; 4 z powodu przeznaczenia budynku na ewakuację ludności ze zniszczonych domów).
powódź_Małopolska_rzeka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj