PORADY DLA POWODZIAN
2010-06-20
Blisko 1000 mieszkańców Małopolski poszkodowanych w czasie powodzi skorzystało z bezpłatnych porad telefonicznych udzielanych przez specjalistów.

Eksperci, którzy dyżurowali przy telefonach, odpowiadali na pytania na temat m.in.: pomocy i zasiłków dla osób poszkodowanych (w tym także dla rolników), zabezpieczenia sanitarnego (m.in. zalanych domów i studni) oraz procedur związanych z remontami i odbudową domów. Na infolinię dzwonili również mieszkańcy, oferując swoją pomoc dla powodzian.

Przez 9 dni przy telefonach dyżurowali pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Rolnictwa, a także Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Osoby, które chciałyby uzyskać jeszcze porady: na co należy zwrócić uwagę po powrocie do zniszczonego domu, na jaką pomoc można liczyć, gdzie należy składać wnioski o zasiłek oraz jak radzić sobie z zanieczyszczoną wodą, mogą dzwonić pod numery telefonów:

Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej (zasiłki dla poszkodowanych) – 12 392 15 65, 392 15 71, poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30;
Wydział Rolnictwa (zasiłki dla rolników) – 12 392 18 99, poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 7:30-15:30;
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie (zabezpieczenie sanitarne)– 12 254 95 55, poniedziałek-piątek 7:00-15:00;
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie (remont i odbudowa domów) - poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

ŻYWNOŚĆ

NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW, KTÓRE:

• zostały zalane, a nie są hermetycznie opakowane, nawet jeśli nie wykazują oznak zepsucia
• mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję
• mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły
• są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy, chemiczny zapach
• są w opakowaniach pozbawionych etykiet
• są w puszkach o wydętych wieczkach.

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Ani gotowanie, ani smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza przed niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.

WODA

W większości terenów objętych powodzią woda jest dostarczana przez samorząd lub służby kryzysowe. Powinna ona być przed użyciem gotowana przez około 2-3 minuty. WODĘ Z WŁASNYCH STUDNI MOŻNA UŻYWAĆ DOPIERO PO OCZYSZCZENIU I WYDEZYNFEKOWANIU STUDNI ORAZ PO UZYSKANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW JAKOŚCI WODY. Po instrukcje dotyczące oczyszczania, dezynfekcji oraz środki chemiczne do tego celu należy zgłaszać się do lokalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
• wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy ZAWSZE GOTOWAĆ przed użyciem.

CHOROBY ZAKAŹNE

Woda może roznosić i osadzać na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą pozostać zdolne do zakażenia przez wiele tygodni.

• wszystkie przedmioty w domu dokładnie wymyj, a następnie poddaj dezynfekcji – przegotuj, wyparz, uprasuj
• wyposażenie kuchni – naczynia, sztućce dokładnie umyj, a następnie gotuj nie krócej niż 15 minut w wodzie z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr wody) w przykrytym naczyniu
• bieliznę pościelową i odzież dokładnie wypłucz, a następnie wypierz w jak najwyższych temperaturach, następnie wyprasuj gorącym żelazkiem.

Informacja pochodzi od Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
telefonK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj