SĄ PIENIĄDZE NA NAPRAWĘ WAŁÓW
2010-06-04
30 mln zł otrzyma województwo małopolskie na naprawę wałów i urządzeń wodnych.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przekazanie funduszy na naprawę najbardziej uszkodzonych w czasie powodzi odcinków wałów. Pieniądze pochodzić będą z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Naprawą wałów zajmie się Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który wytypuje najbardziej uszkodzone odcinki. Listę tę zweryfikuje Małopolski Urząd Wojewódzki, który przekaże środki, aby jak najszybciej rozpocząć naprawy.
Powódź
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj