POWÓDŹ - INFORMACJA DLA SAMORZĄDÓW
2010-06-02
STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski apeluje do samorządów o jak najszybsze przesyłanie informacji o stratach spowodowanych przez powódź w infrastrukturze komunalnej.

Poniżej można znaleźć wzory protokołów dla samorządów, które należy przesłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

PROTOKÓŁ KOMISJI SAMORZĄDOWEJ

PROTOKÓŁ STRAT KOMISJU WOJEWÓDZKIEJ

PISMO DO SAMORZĄDÓW

Informację o zakończeniu szacunku strat i sporządzeniu protokołu komisji lokalnej proszę przesyłać
na adres e-mail: Małopolski Urząd Wojewódzki

Wszystkie protokoły w wersji papierowej należy przesyłać na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Rolnictwa
Ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

ZASIŁKI DO 20 I 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH

W związku z możliwością finansowania pomocy na remont lub odbudowę budynku czy lokalu mieszkalnego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przygotowane zostały wzory formularzy.

Wnioski o pomoc zebrane od poszkodowanych należy podzielić na 2 grupy: do 20 tys. zł włącznie i do 100 tys. zł włącznie. W przypadku wniosków o zasiłek celowy w kwocie do 20 tys. zł włącznie, należy składać w formie zestawienia zbiorczego oraz załączonych do niego wniosków.

Z kolei wnioski o zasiłek celowy w kwocie do 100 tys. zł włącznie, rozpatrywane będą w III etapach: najpierw gminy przesyłają do wojewody zestawienia zbiorcze uszkodzonych budynków kwalifikujących się do otrzymania pomocy do 100 tys. zł włącznie. Po otrzymaniu zestawienia zbiorczego uszkodzonych budynków, wojewoda wyznaczy rzeczoznawcę do weryfikacji szkód i określenia wysokości środków niezbędnych do wykonania prac remontowo-budowlanych. Po otrzymaniu opinii rzeczoznawców – gmina prześle wnioski o zasiłek celowy w kwocie do 100 tys. zł włącznie, w formie zestawienia zbiorczego oraz załączonych wniosków.

100 TYSIĘCY NA AKCJĘ RATUNKOWĄ – DODATKOWE INFORMACJE

Gminy składając wnioski o pomoc finansową na akcję ratunkowe organizowane podczas powodzi, mogą również uwzględnić, w ramach wkładu własnego, koszty jakie poniosły na wypłatę ekwiwalentu wynagrodzenia dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków i formularze zestawień zbiorczych.

Zestawienie zbiorcze do wniosków o pomoc w wysokości 20 tys. zł włącznie oraz wzór wniosku o przyznanie zasiłku do 20 tys. zł

Zestawienie zbiorcze uszkodzonych budynków kwalifikujących się do otrzymania pomocy do 100 tys. zł włącznie

Zestawienie zbiorcze do wniosków o pomoc w wysokości 100 tys. zł włącznie oraz wzór wniosku o przyznanie zasiłku do 100 tys. zł

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE UDZIELANIA POMOCY POWODZIANOM

Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj