KRAKÓW GOSPODARZEM EUROPEJSKICH SPOTKAŃ
2010-05-13
1 lipca 2011 roku Polska rozpoczyna przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Kraków będzie gospodarzem siedmiu kilkudniowych spotkań przedstawicieli krajów członkowskich, a także Europejskiego Forum Turystyki oraz konferencji na temat Partnerstwa Wschodniego.

Doświadczenie w organizacji dużych międzynarodowych przedsięwzięć jest mocną stroną Małopolski oraz Krakowa – mówi Stanisław Kracik – Jestem przekonany, że wszystkie spotkania w ramach polskiej prezydencji zostaną przygotowane profesjonalnie i rzetelnie.

W 2008 roku polski rząd rozpoczął przygotowania do polskiej prezydencji. Większość spotkań w kalendarzu prezydencji przewidziana była w Warszawie. Jednak w celu promocji polskich regionów pojawił się pomysł zorganizowania części spotkań poza stolicą Polski. Dlatego został ogłoszony otwarty konkurs. Zainteresowane regiony przedstawiły propozycje miejsc, w których miałyby się odbywać konferencje z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich UE. Miasta musiały spełniać określone wymagania: baza hotelowa, zaplecze konferencyjne oraz dobre połączenie lotnicze. Ostatecznie na liście regionów-organizatorów, obok Małopolski, znalazły się również Pomorze, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Mazowsze.

W każdym województwie został powołany koordynator prac przygotowawczych. W Małopolsce tę funkcję pełni Beata Kondel, dyrektor Biura Wojewody.
Zespół roboczy, w składzie którego znaleźli się przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych, kancelarii premiera oraz Biura Ochrony Rządu wizytował miejsca, w których mogłyby odbywać się spotkania i konferencje wytypowane przez poszczególne regiony. W Krakowie oglądali m.in. Zamek Królewski na Wawelu, Operę Krakowską, Sukiennice, Auditorium Maximum, Międzynarodowe Centrum Kultury.
Szczegółowy kalendarz spotkań nie został jeszcze ostatecznie uzgodniony.

Czym jest prezydencja?
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych spotkań i wydarzeń, odgrywa kluczową rolę na wszystkich polach działania Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację konferencji krajów członkowskich, koordynuje działania i nadaje kierunek polityczny wspólnoty, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. Przywilej i jednocześnie obowiązek sprawowania prezydencji wprowadzony został na mocy Traktatu z 1957 r. ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

W lipcu 2011 roku Polska stanie na czele Rady Unii Europejskiej i przez sześć miesięcy będzie przewodniczyć jej pracom jako pierwsze państwo tria: Polska – Dania - Cypr. Okres sześciu miesięcy jest zbyt krótki, aby państwo sprawujące prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego przewodnictwa. Dlatego została wprowadzona koncepcja prezydencji grupowej. Trzy kraje, które sprawują po sobie przewodnictwo, koordynują między sobą główne cele, jakie mają zamiar zrealizować w okresie trzech kolejnych prezydencji, czyli przez 18 miesięcy. Trójstronna współpraca między Polską, Danią oraz Cyprem rozwija się na szczeblu ministerstw oraz urzędów i instytucji.
flaga unia europejska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj