16 MILIONÓW NA KĄCIKI I PLACE ZABAW
2010-05-04
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski podpisał już umowy na zakup pomocy dydaktycznych i dofinansowanie szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. W ciągu najbliższych tygodni pieniądze trafią do gmin i powiatów.

Wojewoda podpisał umowy na łączną kwotę 16 milionów złotych. Za te pieniądze w 2010 roku powstanie 620 kącików zabaw w małopolskich podstawówkach i 149 placów zabaw (w przypadku placów gmina pokrywa połowę kosztów inwestycji). Każde z kącików zabaw w szkole będzie wyposażone w pomoce dydaktyczne małej i dużej motoryki, rozwijające szereg umiejętności i zaspokajające naturalną potrzebę ruchu u dzieci, dzięki czemu sześciolatki łatwiej odnajdą się w szkolnej rzeczywistości. Każdy z placów wyposażony będzie w bezpieczny sprzęt rekreacyjny i nawierzchnię amortyzującą upadki.

Wojewoda małopolski otrzymał już decyzję Ministra Finansów o przyznaniu środków. W najbliższym czasie pieniądze te zostaną przekazane z ministerstwa i w ciągu 15 dni od daty przekazania otrzymają je beneficjenci programu – organy prowadzące szkoły (gminy, powiaty i stowarzyszenia).

Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany jest w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu to prawie 2,5 mld. zł, z czego ponad 1,2 mld. zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł z budżetu gmin. W ramach programu o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw mogą starać się szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.
radosna szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj