NOWI OBYWATELE
2010-05-03
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 29 osobom pochodzącym m.in. z Ukrainy, Białorusi, Serbii, USA, Armenii, Rosji, Słowacji, Holandii, Mongolii i Wietnamu. Wśród nowych obywateli polskich jest również sześcioro dzieci. Uroczystość odbyła się 3 maja w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.

- Jestem dumny z tego, że chcecie być Polakami, że chcecie mieć polskie obywatelstwo, że chcecie w naszym kraju zakotwiczyć – zwrócił się do zebranych Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

Wśród osób, które odebrały akty nadania obywatelstwa, jest m.in. Patrick Den Bult. Pochodzi on z Holandii, w 1997 roku przyjechał do Polski, by pracować w firmie „Ahold Polska”. Następnie był jednym z szefów firmy „Kaufland Polska” oraz prowadził firmę „Gellwe”. Obecnie jest dyrektorem generalnym firmy „Shell” w Polsce.

Obywatelstwo otrzymał także Jurij Krywicki, który urodził się na Ukrainie. Mając 16 lat zaczął uczyć się języka polskiego, w 2000 roku wziął udział w olimpiadzie z języka polskiego i literatury polskiej, organizowanej przez Ambasadę Polską w Kijowie i dostał się do finału. W 2001 roku uzyskał stypendium i rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej. Gra w piłkę ręczną.

Wszystkie osoby uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP. Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

W latach 2005-2008 wojewoda małopolski, na mocy postanowienia Prezydenta RP, wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 219 osobom. W roku ubiegłym wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 101 osobom. W 2009 roku złożono w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 104 wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego, a w Kancelarii Prezydenta RP oczekuje na rozpatrzenie 307 wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego złożonych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego.

W Małopolsce o obywatelstwo polskie najczęściej starają się obywatele Ukrainy, Rosji i Wietnamu.
obywatelstwa wojewoda cudzoziemcyobywatelstwa wojewoda cudzoziemcy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj