POMOC DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2010-04-29
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski kontynuuje program opieki krótkoterminowej nad osobami ciężko chorymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają w swoich domach pod opieką rodzin. Dzięki temu opiekunowie osób chorych będą mieli czas na załatwienie własnych życiowych spraw. Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczy na dofinansowanie tego programu 432 tys. zł.

- Jest to pomoc dla rodzin oraz opiekunów, którzy najczęściej w ogóle nie mają czasu dla siebie, ponieważ o swoich najbliższych dbają przez 24 godziny na dobę – twierdzi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Nie mają czasu nawet na załatwienie tych najistotniejszych spraw, np. zdrowotnych. Uważam, że ludzie, którzy biorą na siebie ciężar opieki nad ciężko chorymi w domu, są godni największego szacunku.

Dzięki programowi opieki krótkoterminowej opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, czy nawet na odpoczynek.

Obecnie Małopolski Urząd Wojewódzki pracuje nad wyłonieniem placówek, które wezmą udział w programie. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zachęca ośrodki wsparcia i organizacje pozarządowe, które zajmują się opieką społeczną, do składania ofert. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, placówki muszą złożyć swoją ofertę do 7 maja 2010 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, na Dzienniku Podawczym (pokój nr 24) lub przesłać na adres:

Małopolski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Basztowa 22

31 – 156 Kraków.

Przy wnioskach przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Każda organizacja na dwutygodniowy pobyt jednej osoby niepełnosprawnej na turnusie może otrzymać dofinansowanie maksymalnie w kwocie 800 zł. Program opieki krótkoterminowej realizowany będzie od 15 czerwca do 31 grudnia.

Program przeznaczony jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających stałej opieki. Obejmuje osoby, które przebywają w domach pod opieką rodzin - nie dotyczy chorych leżących w szpitalach. Do ośrodków przyjmowane mogą być osoby wyłącznie z chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym oraz z autyzmem.

Program finansowany jest z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Uruchomiony przez wojewodę małopolskiego program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają pod opieką własnych rodzin, funkcjonuje w Małopolsce od 2008 roku. Wówczas udało się przygotować 100 miejsc w czterech małopolskich placówkach. Wojewoda wówczas przeznaczył na program opieki krótkoterminowej ok. 87 tys. zł. Natomiast w ubiegłym roku przygotowano 473 miejsca w siedmiu placówkach, a na dofinansowanie przeznaczono ok. 440 tys. zł.
szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj