OSUWISKO ZOSTANIE ZABEZPIECZONE
2010-04-07
Osuwisko, które zagraża podróżującym drogą wojewódzką z Tarnowa w kierunku granicy państwa, zostanie zabezpieczone. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chojnik. W 2009 roku przekazał dotację w wysokości 105,4 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a w marcu tego roku marszałek województwa małopolskiego otrzymał promessę dotyczącą kwoty ponad 2,5 mln zł na wykonanie robót stabilizacyjnych i odbudowę drogi wojewódzkiej nr 977 w Chojniku oraz na wykonanie dokumentacji geeologiczno-inżynierskich dla dwóch innych osuwisk w Gorlicach i Zubrzycy Górnej.

O wydanie zezwolenia zwrócił się Zarząd Województwa Małopolskiego. Chodzi o fragment drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Chojnik (gmina Gromnik) na 21 kilometrze pomiędzy Tarnowem a Konieczną. Na odcinku o długości prawie pół kilometra, obok drogi znajduje się skarpa, z której ziemia obsuwa się na jezdnię, stwarzając zagrożenie dla jadących tamtędy samochodów.
Zabezpieczenie osuwiska ma nastąpić poprzez ustabilizowanie skarpy (wykonane będą zastrzyki betonowe) oraz zamontowanie siatki stalowej. Teren przy drodze zostanie wydrenowany, by ułatwić odpływ wody gruntowej, która powoduje osuwanie się ziemi. Decyzja wojewody małopolskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ma rygor natychmiastowej wykonalności ze względu ważny interes społeczny tj. bezpieczeństwo osób, podróżujących tą drogą.
Dotacja, przekazywana przez wojewodę, pochodzi z programu „Ochrona przeciwosuwiskowa” współfinansowanego z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz rezerwy celowej budżetu państwa.
osuwisko
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj