200 TYSIĘCY NA BEZPIECZEŃSTWO
2010-04-07
200 tysięcy złotych mogą zdobyć małopolskie samorządy w konkursach „Bezpieczeństwo imprez sportowych” i „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekty mają promować wśród młodych Polaków odpowiedzialne zachowanie na stadionach piłkarskich i na drogach.

Na konkurs „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” przeznaczono 100 tys. złotych. Trzem najlepszym samorządom zostaną przyznane nagrody: za zajęcie I miejsca – 50 tys. zł., II – 30 tys. zł., a III - 20 tys. zł. Pula w konkursie „Bezpieczeństwo imprez sportowych” to także 100 tys. złotych, które zostaną podzielone na nagrody w kwocie 50 tys. zł, 30 tys. zł oraz 20 tys. zł. dla trzech najlepszych samorządów.

Oba konkursy, organizowane po raz trzeci w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, skierowane są do gmin i powiatów z całej Polski. Zadaniem samorządów jest przygotowanie projektów, które będą uczyć dzieci i młodzież jak prawidłowo zachowywać się w ruchu drogowym oraz podczas imprez sportowych. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę nowoczesność i kreatywność projektu, ale także stopień zaangażowania miejscowej społeczności w realizację przedsięwzięcia.

W 2009 roku zwycięzcą w konkursie „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” był Przasnysz. Jego władze zmodernizowały miasteczko ruchu drogowego, na którym odbywały się zajęcia dla młodych mieszkańców miasta. Laureatem zeszłorocznego konkursu „Bezpieczeństwo imprez sportowych” zostało Starostwo Powiatowe w Policach, które przygotowało plan imprez zachęcających młodzież m.in. do uprawiania sportu oraz kulturalnego zachowania podczas meczów piłkarskich.

Projekty konkursowe należy zgłaszać do 26 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem: Konkurs „Bezpieczeństwo imprez sportowych” lub Konkurs „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”. Spośród nadesłanych zgłoszeń wojewodowie wybiorą dwa najlepsze projekty, które następnie prześlą do komisji konkursowej w MSWiA. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec maja br.

Samorządy, które chcą uzyskać więcej informacji o konkursach mogą skontaktować się z Wydziałem Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem w MSWiA pod numerami telefonów: 022 601 50 97 lub 022 601 42 69. Regulaminy konkursów dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz poniżej:
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo Imprez Sportowych
motocykle zakaz wjazdu ulica droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj