OPIEKA NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ
2010-03-25
W środę (24 marca) odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, wręczył nominacje dla 13 nowych członków komitetu, który liczyć będzie teraz 42 osoby.

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa skupia osoby z różnych instytucji i środowisk, które mają głos doradczy w sprawach związanych m.in. z opieką nad miejscami pamięci narodowej, inspirowaniem obchodów patriotycznych, popularyzowaniem historii. W jego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszęń lokalnych, kombatanci, nauczyciele, naukowcy.

Komitet przyjął założenia do Małopolskiego Programu Upowszechniania Tradycji Patriotycznych i Obywatelskich. Celem programu miałoby być upowszechnianie wiedzy o historii Polski oraz Małopolski poprzez m.in. kultywowanie wybitnych postaci historycznych i wydarzeń oraz stworzenie kalendarium uroczystości z nimi związanych, odbudowanie systemu społecznych opiekunów miejsc pamięci narodowej, odbudowanie tradycji patronowania wspólnotom szkolnym przez wybitne postacie historyczne, inspirowanie nadawania nazw historycznie wartościowych osiedlom, ulicom, placom oraz dostarczanie informacji zainteresowanym na temat postaci i wydarzeń historycznymi związanych z historią Polski.

Członkowie komitetu chcieliby doprowadzić do inwentaryzacji miejsc pamięci narodowej na terenie województwa, planują zorganizowanie corocznego konkursu na najlepszego opiekuna miejsca pamięci narodowej i ustanowienie odznaki Małopolskiego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Stanisław Kracik wręcza nominację profesorowi Bogdanowi Szlachcie (fot.1).
wojewodzki komitet ochrony pamieci walk i meczenstwa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj