INTERNET SZEROKOPASMOWY W MAŁOPOLSCE
2010-03-25
Do 15 kwietnia samorządy mogą przesyłać lub składać osobiście wniosek o dofinansowanie podłączenia internetu szerokopasmowego dla małopolskich szkół, placówek i bibliotek publicznych. Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (parter, pokój 24).

Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i może być przeznaczona tylko na wydatki związane z przyłączeniem do (nie można za tę kwotę kupić np. komputerów).

Wójt (burmistrz, prezydent) ma czas do 1 kwietnia na rozpatrzenie i ocenę wniosków pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Natomiast do 15 kwietnia samorządy (urzędy gmin) muszą przesłać lub złożyć osobiście wniosek o udzielenie dotacji na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (parter, pokój 24).

Wojewoda do 15 maja sprawdzi i oceni nadesłane wnioski, a następnie te, które się zakwalifikowały prześle do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister do 30 czerwca sporządzi plan dotacji, jakie mają otrzymać samorządy.

Szkoły, placówki, biblioteki, które otrzymają dotację, mają czas na podłączenie internetu szerokopasmowego do końca tego roku. Na rozliczenie się z dotacji samorządy mają czas do 15 stycznia 2011 roku.

Przypominamy: o dofinansowanie mogły starać się m.in. szkoły publiczne, zakłady kształcenia nauczycieli, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki publiczne. Do 1 marca 2010 roku miały one czas na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów, związanych z uruchomieniem szerokopasmowego internetu do właściwych urzędów gmin (miast).

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod nr tel. 012 3921 662 w godzinach od 7.30 do 15.30.
internet
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj