Z MROZÓW SYBERII POD SŁOŃCE AFRYKI
2010-03-25
W ubiegłym roku grupa studentów historii Uniwersytetu Pedagogicznego pojechała na wyprawę do Tanzanii i Ugandy. Tam zajęli się odnawianiem i dokumentowaniem trzech polskich cmentarzy w Tangeru w Tanzanii (tuż pod masywem Kilimandżaro), w Koji nad jeziorem Wiktorii (Uganda) oraz w Masindi (również w Ugandzie).

- Dzięki takim projektom, dzięki takim młodym ludziom pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych nie zginie – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. Cmentarze są pozostałością po polskich osiedlach zorganizowanych przez władze angielskie w czasie II wojny światowej.

W każdym z trzech osiedli mieszkało od trzech do pięciu tysięcy Polaków. Byli to ludzie, którzy po zawarciu w 1941 r. układu Sikorski — Majski, mogli opuścić Związek Radziecki. Około 20 tysięcy polskich obywateli przez Persję i Indie dotarło do kolonii angielskich w Afryce Wschodniej i na południu kontynentu. W głównej mierze mieszkańcami osiedli były kobiety i dzieci, gdyż zdolni do służby wojskowej mężczyźni wstąpili do armii gen. Władysława Andersa.

Wyprawa studentów oraz zapomniane losy Polaków, którzy w czasie wojny znaleźli się tak daleko od Ojczyzny, były tematem konferencji naukowej „Z mrozów Syberii pod słońce Afryki”, którą przygotował Instytut Historii i Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a która odbyła się w ostatni czwartek.

Małopolski Urząd Wojewódzki kilka lat temu zaangażował się w prowadzenie elektronicznej ewidencji grobów i cmentarzy wojennych. W 2008 roku powstała strona internetowa: Małopolska Baza Grobów Wojennych, na której znajdują się informacje odnośnie obiektów grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. Do chwili obecnej zostało wprowadzonych ok. 500 rekordów.

W 2008 roku została nawiązana współpraca pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim a Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym. Celem tej współpracy jest przeprowadzenie przez studentów tych uczelni dokładnej inwentaryzacji grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa małopolskiego. Studenci wykonują to zadanie podczas letnich obozów naukowych.

Środki finansowe na organizację obozów pochodzą z budżetu wojewody małopolskiego. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 20 tys. zł, w tym roku będzie to podobna kwota.

- Dzięki zaangażowaniu studentów udało się zweryfikować i uaktualnić informacje, dotyczące obiektów grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego oraz wadowickiego – podkreśla Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - W tym roku planujemy kontynuację współpracy ze studentami. W pierwszej kolejności mają zostać zinwentaryzowane groby w następujących powiatach: brzeskim, dąbrowskim, myślenickim, oświęcimskim, tarnowskim oraz wielickim. Planuje się, że niebawem powinny zostać wykonane tłumaczenia strony internetowej na języki: angielski, niemiecki i rosyjski. Tłumaczenie zostanie zlecone studentom kierunków filologicznych krakowskich uczelni. Jest to potrzebne z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli innych państw oraz zagranicznych organizacji, zajmujących się sprawami grobownictwa wojennego.

Pieniądze, które Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał studentom Uniwersytetu Pedagogicznego za przeprowadzenie inwentaryzacji grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy miejskiej Kraków, oraz gmin: Świątniki Górne, Skawina, Mogilany, Liszki, Krzeszowice, Zabierzów, Wielka Wieś, Jerzmanowice – Przeginia oraz Igołomia – Wawrzeńczyce, młodzi naukowcy wykorzystali m.in. na organizację wyjazdu do Afryki, celem uporządkowania grobów Polaków, którzy zostali w 1939 r. wywiezieni na Syberię z Kresów Wschodnich, a następnie wraz z gen. Andersem opuścili Związek Radziecki i osiedli w Afryce.
Odnowione groby w Afryce
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj