WSPARCIE DLA ROMÓW
2010-03-30
Prawie 3 mln zł dofinansowania otrzyma w tym roku województwo małopolskie w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Z tych pieniędzy finansowane będą m.in. świetlice integracyjne, dowóz dzieci do szkoły, pobyt dzieci w przedszkolach, zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych i badania profilaktyczne oraz działalność kulturalno-oświatowa.

Dofinansowanie pochodzi w rezerwy celowej budżetu państwa. Każdego roku mogą starać się o nie przedstawiciele społeczności romskich, samorządy lub organizacje pozarządowe, a także instytucje prowadzące działalność publiczną (np. uczelnie, placówki pedagogiczne i naukowe, kościoły i związki wyznaniowe). W tegorocznej edycji programu wzięło udział 13 organizacji pozarządowych, 20 jednostek samorządu terytorialnego, trzy instytucje kościelne oraz jedna uczelnia wyższa. W sumie kwota dofinansowania sięgać będzie 2,937 mln zł. Pieniądze zostały rozdzielone między 104 projekty.

- Najważniejsze są dla nas zadania edukacyjne. Chcemy położyć nacisk na kształcenie dzieci i młodzieży romskiej, dlatego na ten cel wydanych zostanie najwięcej pieniędzy – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - Chcemy też poprawić warunki bytowe Romów. Na 61 projektów edukacyjnych przeznaczono ponad 1,3 mln zł. Wsparciem finansowym objęty zostanie m.in. pobyt dzieci romskich w przedszkolach m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej, w Nowym Targu, w Wadowicach, w Tarnowie, opłacany będzie dowóz dzieci do szkoły, zajęcia edukacyjno-integracyjne, nauka pływania, warsztaty plastyczne, czy komputerowe, wycieczki, wypoczynek letni.

Finansowana będzie bieżąca działalność świetlic i klubów środowiskowych w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Andrychowie i Wadowicach. Dofinansowana będzie praca pielęgniarek środowiskowych i badania profilaktyczne. Znajdą się też pieniądze na dofinansowanie działalności muzycznych i tanecznych zespołów romskich.

Dzięki pieniądzom z programu remontowane i budowane będą budynki mieszkalne dla społeczności romskiej. Planuje się m.in. remont budynków mieszkalnych i doprowadzenie wody do domów na osiedlu romskim w Krośnicy (160 tys. zł), odnowienie mieszkań, zajmowanych przez rodziny romskie w Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu, w Tarnowie, Krakowie, zakup kontenerowego budynku mieszkalnego w gminie Szaflary (180 tys. zł).

Program realizowany jest w Polsce od 2004 roku, a trwał będzie do 2013 roku. Jest on kontynuacją pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej, który był realizowany w województwie małopolskim w latach 2001-2003.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie internetowej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
świetlica romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj