PRZEMOC W PRAKTYCE LEKARZA
2010-03-09
W czwartek (11 marca) odbyła się konferencja „Problematyka przemocy w praktyce lekarza”. Patronował jej Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, który otworzył obrady.

Organizatorzy zaprezentowali lekarzom zagadnienia prawne związane z przemocą ze strony pacjentów oraz z granicami przymusu stosowanego wobec pacjentów.

Pierwsza część spotkania poświęcona była tematowi postaw lekarzy jako świadków przemocy, czyli np. sytuacji, kiedy lekarz domyśla się, że pacjent jest ofiarą przemocy domowej. Omawiane też były zagadnienia dotyczące przemocy wobec lekarzy. W drugiej części konferencji obradujący zajęli się problemem lekarzy, którzy podejmują leczenie wbrew woli leczonego np. w sytuacji zagrożenia życia.

Konferencja odbyła się w auli im. B. Nowodworskiego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Św. Anny 12 w Krakowie. Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją Zdrowia Publicznego, Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie oraz Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.
karetka pogotowie zdrowie ratownictwo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj