SZKOLENIE PRACOWNIKÓW CENTRÓW KRYZYSOWYCH
2010-02-18
Jak zorganizować sprawny system łączności, jak stworzyć bazę danych niezbędnego sprzętu, do kogo i w jaki sposób zwracać się o pomoc – tego m.in. uczyli się przedstawiciele powiatowych centrów zarządzania kryzysowego podczas szkolenia, które zorganizował w środę (17 lutego) Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

- Bardzo zależy mi na sprawnym funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego w Małopolsce - podkreśla wojewoda. - Niedawne doświadczenia podczas awarii sieci energetycznej wskazały, że praca powiatowych centrów zarządzania kryzysowego wymaga poprawy. Organizując to szkolenie, chcemy im pomóc.

Stanisław Kracik zaapelował także do przedstawicieli powiatów, aby zgłaszali, jakiego sprzętu im brakuje – Rozpatruję możliwość dofinansowania powiatowych centrów i wszelkie sygnały od państwa na pewno wezmę pod uwagę – zaznaczył wojewoda. W trakcie szkolenia Stanisław Kracik zwrócił uwagę na to, jak ważny jest sprawnie funkcjonujący system łączności pomiędzy centrami kryzysowymi. Podczas spotkania wojewoda zaapelował do pracowników centrów powiatowych o to, aby nawiązali ścisłą współpracę z gminami. Często zdarza się tak, że gmina i powiat wysyłają odrębne wnioski do wojewody z prośbą o wypożyczenie tego samego sprzętu i do tej samej miejscowości. Powiaty powinny także współpracować między sobą, aby móc jak najszybciej otrzymywać pomoc w chwili zagrożenia, gdy zabraknie sprzętu, żywności oraz gdyby była potrzeba ewakuacji.

Powiatowe centra zarządzania kryzysowego muszą pracować przez całą dobę. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, że w momencie, gdy na danym obszarze występuje sytuacja kryzysowa, np. powódź, również w gminach powinny być pełnione całodobowe dyżury. Powinna być również wskazana osoba, do której pracownik powiatowego centrum może się zwrócić o potrzebne informacje. Taki sprawny przepływ informacji umożliwiłby lepszą koordynację prac przez wojewódzkie centrum kryzysowe, które byłoby na bieżąco informowane, np. o przebiegu akcji ratunkowych i mogło szybko reagować.

Stanisław Kracik podkreślił też, jak istotne jest stworzenie w Małopolsce kompleksowej bazy danych o sprzęcie, jaki jest potrzebny w sytuacjach kryzysowych. System Arcus to baza danych, podstawowe narzędzie informujące o tym, gdzie znajduje się niezbędny w chwili zagrożenia sprzęt. System ten został wdrożony w Małopolsce dwa lata temu, ale musi zostać zaktualizowany. Podczas szkolenia wojewoda zaapelował do przedstawicieli powiatowych centrów o to, aby na bieżąco uzupełniali dane w tym systemie. W bazie Arcus znajdują się informacje o tym, ile sprzętu posiada dana gmina, jakiego oraz gdzie on się znajduje. W systemie są również informacje jakim sprzętem dysponuje np. ochotnicza straż pożarna czy policja. Do bazy mają dostęp wszyscy upoważnieni pracownicy z gmin i powiatów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także, jak sporządza się meldunek, plan przeciwpowodziowy oraz z jakich źródeł korzystać, aby uzyskać rzetelne i wiarygodne informacje.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj