ZIEMIA W BISKUPICACH MOŻE WRÓCIĆ DO WŁAŚCICIELI
2010-02-12
Grunty należące do dawnego majątku ziemskiego „Biskupice” mogą wrócić do przedwojennych właścicieli. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski uznał, że majątek nie powinien podlegać dekretowi o reformie rolnej z roku 1944.

Posiadłość przeszła na rzecz Skarbu Państwa w roku 1944 na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z roku 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej. Zgodnie z tym przepisem na rzecz państwa przechodziły wszystkie tzw. nieruchomości ziemskie przekraczające 50 ha użytków rolnych bądź 100 ha powierzchni całkowitej.
Przed II wojną światową majątek „Biskupice” składał się z lasów, parceli budowlanych, gruntów rolnych, ogrodów i nieużytków. W sumie liczył ponad 118 hektarów z czego prawie 88 hektarów stanowiły lasy. Stanisław Kracik, badając sprawę, uznał, że nieruchomość nie powinna podlegać dekretowi z 6 września 1944 r., ponieważ większą jej część stanowiły lasy, które nie mogły zostać przejęte w ramach reformy rolnej.
Lasy te zresztą przeszły na rzecz Skarbu Państwa na mocy innego dekretu PKWN - z 12 grudnia 1944 r. Po odliczeniu lasów, powierzchnia majątku wynosiła nieco ponad 30 ha (z czego użytki rolne stanowiły ponad 27 ha), nie mogła więc podlegać reformie rolnej.
Część majątku „Biskupice”, która według decyzji wojewody nie powinna podlegać uwłaszczeniu, składa się obecnie z 72 działek ewidencyjnych, należących do gminy Biskupice i osób prywatnych. Wobec jednej z działek stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marcina w Biskupicach, wojewoda umorzył postępowanie. Działka ta była działką leśną , a więc przeszła na rzecz Skarbu Państwa tak, jak pozostałe grunty leśne majątku, na mocy dekretu z 12 grudnia 1944 roku.
Od decyzji wojewody można się odwołać w ciągu 7 dni do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
biskupice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj